« Grenzeloos | Hoofdmenu | Tweede chatsessie goed verlopen »

02 november 2011

Wraakgevoelens

Vorige week ben ik gewraakt. De verdachte was van mening dat we als rechters in zijn zaak de schijn van partijdigheid hadden gewekt. Ik kan er op dit moment in deze blog niet verder op ingaan omdat het verzoek nog wordt behandeld door de wrakingskamer. Wel kan ik zeggen dat het een bijzonder onprettig gevoel is om gewraakt te worden, terwijl je zelf van mening bent dat je je best doet om voor een eerlijk proces te zorgen.

Ik ben tot nu toe driemaal gewraakt. Als rechter wil ik mijn werk zo goed mogelijk doen en als iemand vindt dat ik vooringenomen ben in zijn zaak, dan raakt mij dat, ook als mens. Toch vind ik het goed dat de mogelijkheid van wraking bestaat. Elke verdachte (maar het geldt ook voor partijen in het civiel recht of het bestuursrecht natuurlijk) heeft recht op een onpartijdige rechter. En ik kan zelf wel vinden dat ik onpartijdig ben, maar als daaraan wordt getwijfeld, moet dat kunnen worden getoetst. Ik zie wraking dan ook als een instrument om de kwaliteit van de rechter te toetsen en te verbeteren.

Zodra je als rechter bent gewraakt, wordt er een wrakingskamer samengesteld die het wrakingsverzoek gaat beoordelen. De indiener van het verzoek kan zijn zegje doen, evenals de gewraakte rechters. De wrakingskamer bestaat uit rechters van onze rechtbank. Dat lijkt raar: de conclusie dat collegarechters elkaar de hand wel boven het hoofd zullen houden is immers nogal snel getrokken. Iedereen die dat denkt kan ik echter geruststellen. Niet alleen werd het eerste wrakingsverzoek tegen mij toegewezen en moest ik dus mijn plaats afstaan aan een andere rechter, ook maak ik zelf af en toe deel uit van een wrakingskamer en weet ik dat er naar elk verzoek heel serieus wordt gekeken.

Toch moet me ook iets van het hart. Hoe goed ik het wrakingsinstrument ook vind, er wordt regelmatig misbruik van gemaakt. Dan wraakt een advocaat de rechter omdat hij het eigenlijk gewoon niet eens is met een beslissing die op de zitting wordt genomen. Daar is wraking natuurlijk niet voor bedoeld. Het resultaat van een dergelijke wrakingsactie is helaas dan wel dat het proces komt stil te liggen totdat de wrakingskamer een uitspraak heeft gedaan. Dat is vervelend voor de betreffende rechter, maar nog veel erger voor slachtoffers en andere partijen. Soms zou je willen dat je als rechter dan een advocaat zou kunnen wraken…..

Posted by Brabants Dagblad on november 2, 2011 at 06:32 vm | Permalink

Reacties

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.