« Ei van Columbus? | Hoofdmenu | Gesloten deuren: goed en soms lastig »

29 februari 2012

Het spijt me

Twee weken geleden was ik in de zittingszaal getuige van een niet alledaags tafereel. Een man stond terecht omdat hij zijn collega had gestoken met een kapot glas. De officier van justitie legde dit als een poging moord ten laste. Na een avondje stappen hadden de mannen woorden gekregen en op straat wat geduwd en getrokken. De verdachte viel daarbij op de grond en het glas dat hij in zijn hand had brak. Daarmee stak hij vervolgens zijn collega in de nek. Die liep een kleine slagaderlijke bloeding op. De man heeft het gelukkig overleefd.

Bij de behandeling van de strafzaak was het slachtoffer aanwezig op de publieke tribune. Hij hoorde dus dat de verdachte zich realiseerde wat hij zijn collega had aangedaan en dat het hem zo verschrikkelijk speet. In zijn laatste woord vroeg de verdachte of hij het woord mocht richten tot zijn collega in de zaal. Het slachtoffer had geen bezwaar en de verdachte draaide zich om en bood zijn verontschuldigingen aan. Die werden aanvaard. Vervolgens stond het slachtoffer op en kwam met uitgestrekte arm op de verdachte toegelopen. De mannen schudden elkaar de hand. Een bijzonder moment! 

In het strafrecht is zo’n verzoening zeer zeldzaam, zeker als het gaat om een poging moord. Dat dit tijdens een zitting gebeurde is helemaal bijzonder. Toch kan ik me voorstellen dat bemiddeling tussen slachtoffer en dader goed zou kunnen werken in minder ernstige zaken zoals burenruzies, eenvoudige mishandeling of vernieling. Partijen moeten vaak na een rechtszaak toch met elkaar verder, bijvoorbeeld omdat ze familie van elkaar zijn, buren of collega’s. 

Daarom vond ik het bijzonder om te lezen dat de rechtbank Amsterdam experimenteert met bemiddeling in strafzaken onder leiding van een professionele mediator. Slachtoffers zijn naar verluid zeer tevreden over de proef. Daders kunnen in zo’n gesprek hun spijt betuigen en slachtoffers krijgen de gelegenheid te vertellen over de gevolgen van het misdrijf. Ook worden afspraken gemaakt over hoe de procedure verder moet gaan en hoe de opgelopen schade wordt vergoed. 

Dat is toch andere koek dan nu gebruikelijk is in de zittingszaal waar het spreekrecht uitsluitend geldt voor slachtoffers van ernstige strafzaken en schadevergoeding alleen via een formulier kan worden aangevraagd. 

Het is goed voor te stellen dat je als rechter bij het bepalen van de straf rekening houdt met de resultaten van de mediation. Als de verdachte/dader zijn excuses heeft gemaakt en het slachtoffer die heeft geaccepteerd en bovendien de schade vergoed heeft gekregen, dan leidt dat hoogstwaarschijnlijk tot een lagere of andersoortige straf. Een werkstraf in plaats van een gevangenisstraf, bijvoorbeeld. Ook in de hiervoor beschreven zaak heeft de rechter rekening gehouden met wat er gebeurde op de zitting. Omdat het hier ging om een ernstig strafbaar feit was een werkstraf niet aan de orde. Maar de rechter heeft minder gevangenisstraf opgelegd dan anders het geval zou zijn geweest.

Posted by Brabants Dagblad on februari 29, 2012 at 06:02 vm | Permalink

Reacties

Dan vraag ik me toch af wat mediation voor doel heeft in een echtscheiding.Naar wat ik begrepen heb komt het gene wat besproken is helemaal niet meer terug in de rechtbank. Gevolg is nu wel dat de vrouw alles aan elkaar liegt en bedriegt en nooit de intentie heeft of had om een co-ouderschap aan te gaan. Als man ben je dus overgeleverd aan de grillen en het machtsmisbruik van de vrouw die het nu ook echt uitbuit. En meen me uw gezicht te herinneren dat u een kort geding heeft behandeld in Juni waarin ik bewijslast liet zien met betrekking tot de vrouw. Waar wederom niets mee is gedaan..En nu een paar weken verder wordt er weer een zorgdag van me afgenomen en dat kan zomaar omdat ze de kids heeft...Baal ontzettend van dit rechtssysteem dat er zo weinig rechten zijn voor de man. Graag zou ik eens privé met u willen praten. Het klaart voor mij misschien veel op. Zowel tegen de muren die ik aanloop nu de dingen die gebeurd zijn waardoor ik zelfs dakloos ben geworden buiten mijn schuld om. Let wel ik wil u dit helemaal niet persoonlijk aanrekenen maar eerlijkheid kan ik tot nu toe niet vinden in al mijn afgelopen procedures...Hopelijk zou u contact op willen nemen met me mevrouw de rechter.

Geplaatst door: J.L.Huiskes | 2 aug 2012 00:18:42

Geachte heer Huiskes,

Ik maak uit uw reactie op dat uw vraag betrekking heeft op een persoonlijke juridische kwestie. Ik kan hierop echter geen antwoord geven, omdat het mij als rechter niet vrijstaat in te gaan op individuele verzoeken. Wel kan ik u zeggen dat ik niet de rechter ben geweest die uw zaak heeft behandeld. Ik ben strafrechter.
Mocht u nog vragen hebben, dan verwijs ik u naar het Juridisch Loket of een advocaat. Meer gegevens kunt u vinden op www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Juridisch-advies. Op rechtspraak.nl vindt u ook meer informatie over mediation: www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Oplossen-zonder-rechter/Mediation/Pages/default.aspx.
U bent van harte welkom om andere, algemene vragen over de rechtbank of de rechtspraak te stellen.

Geplaatst door: Lieneke de Klerk | 21 aug 2012 17:42:57

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.