« Gelijke monniken, gelijke kappen? | Hoofdmenu | Weekendschool »

11 april 2012

Geen woorden maar daden

Voor een civiele rechter is het heel gebruikelijk om in het vonnis te zetten dat het ‘uitvoerbaar bij voorraad is’. Eenvoudig gezegd: de partij die in het gelijk is gesteld, kan het vonnis meteen (laten) uitvoeren. Boter bij de vis, geen woorden maar daden.

Een voorbeeld. Een vader verzoekt de rechter een omgangsregeling te bepalen tussen hem en zijn kinderen. Volgens de vader ligt zijn ex-partner steeds dwars als hij zijn kinderen wil zien. Vaak bepaalt de rechter in zulke gevallen een omgangsregeling van bijvoorbeeld een weekend per twee weken en verklaart die regeling dan uitvoerbaar bij voorraad. Dat betekent dat de omgangsregeling meteen kan beginnen. Zou de rechter de uitvoerbaarheid bij voorraad weglaten en de moeder gaat in hoger beroep tegen de uitspraak, dan kan de omgangsregeling niet starten totdat het gerechtshof in de zaak heeft beslist. En omdat dat soms lang kan duren, zou het zo maar kunnen dat de vader zijn kinderen een hele tijd niet kan bezoeken, terwijl de rechter juist vond dat ze elkaar wel mochten zien.

Volgens een nieuwe wet mag ik als strafrechter sinds 1 april van dit jaar in speciale gevallen ook de woorden ‘uitvoerbaar bij voorraad’ in mijn vonnis opnemen. Dat gaat dan niet over een opgelegde straf, maar over een bijzondere voorwaarde bij een deels voorwaardelijke straf. Ook hier een voorbeeld.

Als strafrechter leg ik aan de man die zijn ex-vrouw heeft mishandeld een deels voorwaardelijke gevangenisstraf op en ook een gebiedsverbod ter bescherming van de ex. Hij mag gedurende zijn proeftijd niet in de buurt van het huis van zijn ex komen. Zonder de toevoeging ‘uitvoerbaar bij voorraad’, zou de man onmiddellijk na de uitspraak hoger beroep kunnen aantekenen en vervolgens ongestraft naar het huis van zijn ex kunnen stappen: door het instellen van hoger beroep is de uitspraak immers nog niet onherroepelijk.

Dat is dus nu anders. Als ik heb bepaald dat het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is, dan kan de politie meteen na de uitspraak de naleving van de bijzondere voorwaarde controleren. En als de man in de buurt van het huis van zijn ex komt en daarmee het gebiedsverbod overtreedt, dan kan hij onmiddellijk worden opgepakt door de politie.

’Uitvoerbaar bij voorraad’ lijkt dus ook in het strafrecht een heel bruikbaar instrument om meteen voor elkaar te krijgen wat je als rechter wilt bereiken: geen woorden maar daden.

 

Posted by Brabants Dagblad on april 11, 2012 at 03:18 nm | Permalink

Reacties

Is een vonnis ‘uitvoerbaar bij voorraad’ ook mogelijk indien een werkgever aantoonbaar onterecht een 'eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden' doorvoert bij een individuele arbeidsovereenkomst? Het gaat daarbij om het invorderen van een leaseauto wat als secundaire arbeidsvoorwaarde is opgenomen na 4 jaar dienstverband op grond van een wijziging functie terwijl er geen sprake is van een feitelijke verandering van de bedongen arbeid?

Geplaatst door: Jack Thiesen | 29 apr 2012 17:44:11

Dag meneer Thiesen,

Bedankt voor uw reactie. Ik begrijp uit uw opmerking over de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden niet goed of u doelt op een uitspraak van een rechter of een werkgeversbeslissing. Zou u dat nog kunnen aangeven?

Geplaatst door: Lieneke de Klerk | 8 mei 2012 18:29:31

Uitvoerbaarheid bij voorraad zou ook standaard in het strafrecht moeten worden opgenomen en eigenlijk ook moet de rechter soms de mogelijkheid hebben om iemand het recht op hoger beroep te ontnemen. Bijvoorbeeld in het geval 'Robert M.'; het is duidelijk dát hij het gedaan heeft en dat hij géén oprechte spijt heeft. In zo'n geval - ook mede als een stuk compensatie naar de slachtoffers toe - zou in die zaak uitvoerbaarheid bij voorraad en bepaling dat hoger beroep niet mogelijk is moeten plaatsvinden. Dat hij nu in hoger beroep is gegaan vind ik onacceptabel en dat moet gestopt worden. Dat soort types hebben vind ik geen grondrechten. Hoe denkt u daarover, mevrouw de Klerk?

Geplaatst door: Chris | 2 aug 2012 09:27:34

Geachte mevrouw de Klerk,

Mijn situatie is zo dat de moeder van ons kind al een jaar lang alle contact frusteert.
De rechter heeft begin augustus 2012 een beslissing genomen omtrent een omgangsregeling met mijn dochtertje. De rechter heeft besloten dat ik haar om de paar weken mag zien. Nu staat er in de beschikking 'uitvoerbaar bij voorraad', en dat beide partijen binnen 3 maanden in hoger beroep zouden mogen gaan. Maar als ik het dus goed begrijp is het dus zo, omdat in de beschikking 'uitvoerbaar bij voorraad' staat, dat ik als vader, mocht de moeder in beroep gaan, haar in die tussentijd toch aan de beslissing van de rechter mag houden en maatregelen mag nemen als ze niet meewerkt? ( Ik heb mijn dochter erkend en ik heb ook het gezamelijk gezag. )

Een paar dagen na de uitspraak heb ik contact opezocht met de moeder, om een afspraak te maken, maar tot op heden heb ik nog geen antwoord terug gekregen. Aangezien mijn advocaat nu op vakantie is kan ik haar niet vragen hoe dat precies zit? Vandaar dat ik op deze manier wat informatie probeer in te winnen.

Met vriendelijke groeten,
Joop

Geplaatst door: Joop | 13 aug 2012 15:40:21

Hoger beroep is een fundamenteel recht in ons rechtssysteem. Rechters van een gerechtshof kijken nog eens naar de zaak en doen uitspraak. Als een verdachte in hoger beroep gaat, krijgt hij opnieuw een oordeel over de waardering van de feiten, juridische kwesties of de strafmaat. Ik vind dat een ieder die van dat recht gebruik wil maken, dat moet kunnen doen, ook al zijn de feiten waarvoor iemand veroordeeld is nog zo ernstig.

Geplaatst door: Lieneke de Klerk | 21 aug 2012 17:08:30

Zoals ik in mijn blog aangaf, betekent uitvoerbaar bij voorraad dat aan de uitspraak van de rechter gevolg moet worden gegeven ook al is er hoger beroep ingesteld. Als uw advocaat terug is van vakantie kunt u het beste met haar bespreken wat u kunt doen om te zorgen dat de omgangsregeling tot stand komt.

Geplaatst door: Lieneke de Klerk | 24 aug 2012 09:07:05

Het betreft een 'uitspraak van de werkgever'

Geplaatst door: jack | 4 sep 2012 09:30:23

Dag meneer Jack Thiesen,

Uit uw antwoord maak ik op dat het om een kwestie gaat die is geregeld in een arbeidsovereenkomst. In dat geval is doorslaggevend wat daarin staat. Als iemand het niet eens is met de beslissing van zijn werkgever zou diegene de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden kunnen bespreken met de vakbond of een advocaat. Zij kunnen adviseren over eventueel te nemen stappen.

Geplaatst door: Lieneke de Klerk | 17 sep 2012 17:12:12

Uitvoerbaar bij voorraad betekent dus een definitieve uitspraak waar geen beroep tegen mogelijk is,dus het recht van wederpartij ontnomen wordt.

Geplaatst door: S | 15 mrt 2013 10:18:32

Is een vonnis uitvoerbaar bij voorraad dan stopt het hoger beroep de tenuitvoerlegging niet. Wel kunnen beide partijen nog steeds in hoger beroep gaan. Het is dus niet zo dat de mogelijkheid van hoger beroep ontnomen wordt.

Geplaatst door: Lieneke de Klerk | 3 apr 2013 17:04:03

Zijn er omstandigheden waar het hoger beroep toch de tenuitvoerlegging kan stoppen?

Geplaatst door: D. | 7 jun 2013 11:30:09

Er kunnen zich nieuwe omstandigheden voordoen tijdens de behandeling in hoger beroep. Dan is het aan het gerechtshof te beoordelen of door die omstandigheden de tenuitvoerlegging van het vonnis wordt opgeschort.

Geplaatst door: Lieneke de Klerk | 12 jul 2013 17:55:58

Geachte mevrouw de klerk,

Ook wij beschikken over een vonnis 'uitvoerbaar bij voorraad'.
Tijdens de zitting is de gedaagde partij niet verschenen en bij verstek veroordeeld. Nu, 1 week na betekening van dit verstekvonnis meldt zich een advocaat met de mededeling dat er een verzetsprocedure gestart zal worden. Het betreft hier betaling van geleden schade veroorzaakt door een aannemer. Begint de zaak nu weer van voren af aan? Wij zijn inmiddels ruim 2 jaar bezig om de schade te verhalen, de aannemer heeft op geen enkel schrijven gereageerd. Wat is wijsheid in deze?

Geplaatst door: Ulco Kalt | 17 jul 2014 13:07:34

Geachte heer Kalt,

U vraagt me wat wijsheid is in uw zaak. Ik kan daarop echter geen antwoord geven. Voor juridisch advies verwijs ik u naar het Juridisch Loket of een advocaat. De contactgegevens van het Juridisch Loket kunt u vinden op www.juridischloket.nl.

Geplaatst door: Lieneke de Klerk | 28 jul 2014 17:08:06

Geachte heer,
Uitvoerbaar bij Voorraad. Partij A koopt een boot, 100% financiering, Na aankoop wil Koper boot terug geven, Koper wint civiele procedure. Koopsom wordt geïnt bij Verkoper. Koper eist meer geld, gaat in Hoger beroep. Koper betaald Financiering volledig af. Daarmee is terug draaien Koop/verkoop ongedaan gemaakt. Maar in Hoger beroep gaat Rechtbank opnieuw kijken naar Civiele zaak. Koopsom maakt geen deel meer uit van procedure, want Hypotheek is stop gezet, en geld terug naar de Bank. De Rechter in Hoger beroep, kijkt naar de feiten, maar de Koopsom is weg, dus de eiser verplicht de Rechter, om beschuldigde, zijn verweer NIET toe te wijzen. Immers de Koopsom is weg, Als de Rechter, Het eerste vonnis ongeldig verklaart, is er nog steeds geen koopsom meer. WAT DAN ??

Geplaatst door: Rhodez | 10 nov 2015 12:05:39

Geachte mevrouw de klerk,

Als iemand zich niet aan het vonnis houdt van de kinderrechter door vervolgens het kindje 2 weken bij zich te houden.ipv 2 per week, Lijkt mij dit ontrekking uit ouderlijk gezag als je gezamenlijk gezag hebt.
Als dan vervolgens de andere ouder ivm verjaardag van ander kind , het kindje bij zich houdt een week langer. ontrekt diegene zich dan ook aan het ouderlijk gezag? De ander heeft immers 10 dagen extra zijn kindje gehouden.

Geplaatst door: Raph | 19 feb 2016 12:20:30

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.