« Drie is niet altijd twee | Hoofdmenu | Gerust gevoel »

29 augustus 2012

In belang van het kind

De NCRV is met een tweede serie ‘De rechtbank’ begonnen. Ik heb de eerste afleveringen weer met grote belangstelling bekeken. Voor mij als rechter is het heel leuk om zo een kijkje in de keuken van mijn collega’s te nemen. En ik ga er vanuit dat het voor niet-rechters minstens zo interessant is!

Vorige week werd een zaak behandeld waarin de Raad voor de Kinderbescherming de rechter vroeg om een moeder te ontheffen uit het ouderlijk gezag van haar dochter. De rechter behandelt deze zaken normaal gesproken altijd achter gesloten deuren omdat er in dit soort kwesties nu eenmaal heel veel persoonlijke zaken aan de orde komen. Alle partijen hadden echter toestemming gegeven om gefilmd te worden. Daardoor kregen we als toeschouwer een uniek kijkje achter de schermen.

We zagen dat de rechters ervan overtuigd waren geraakt dat de moeder niet in staat was haar kind goed te verzorgen en op te voeden. De rechtbank besloot haar dus te ontheffen uit het ouderlijk gezag. Die beslissing betekent dat de moeder helemaal niets meer te zeggen heeft over haar dochter.

Voordat de rechter zo’n beslissing neemt, is er al heel wat aan vooraf gegaan. De wet heeft als hoofdregel dat een ontheffing niet kan worden uitgesproken als de ouder zich daartegen verzet. Maar elke regel kent zijn uitzondering. Zo ook hier. Als het kind al meer dan anderhalf jaar uithuis is geplaatst en het duidelijk is dat een uithuisplaatsing alleen niet de oplossing is voor de problemen, dan kan de rechter ook tegen de wil van de ouder de ontheffing uitspreken. Hij betrekt daarbij allerlei informatie, zoals van de gezinsvoogd, de Raad voor de Kinderbescherming en, zoals in de tv-zaak, van de pleegouders.

Een ontheffing betekent overigens niet dat het contact tussen de ouder en het kind geheel verbroken is en blijft. De bedoeling is de ouder zoveel mogelijk te betrekken bij het kind, bijvoorbeeld door een omgangsregeling. Ook kan de ouder na verloop van tijd de rechter vragen het gezag weer te krijgen. Natuurlijk moet dan wel duidelijk zijn dat de ouder weer in staat is het kind te verzorgen en op te voeden. Een voorbeeld: beide ouders zijn verslaafd aan verdovende middelen en kunnen om die reden niet zorgen voor hun kind. Eerdere hulptrajecten aan het gezin hebben niet geholpen en de ouders worden ontheven uit het gezag. Een aantal jaren later is de moeder afgekickt, gescheiden van de vader en heeft ze zelfstandige huisvesting. In zo’n geval is het denkbaar dat de moeder het gezag over haar kind terugkrijgt. Maar dat gebeurt alleen als vaststaat dat dit in het belang van het kind is. Want dat is en blijft het belangrijkste uitgangspunt voor de rechter om een goede beslissing te nemen.

Posted by Brabants Dagblad on augustus 29, 2012 at 05:37 vm | Permalink

Reacties

Wat kan je nog doen als ook rechters de wetten naast hun neer leggen en het recht niet uitspreken.
Dit gaat over drie ontvoerde meisjes die in in Duitsland woonden en daar door leugens van gezinszorg weg zijn gehaald Er was geen indicatie besluit er lag niets voor bij jeugdzorg kinderen waren uitstekend verzorgd door ouders. ER WAS GEEN NEDERLANDS RECHT MOGELIJK WAT OOK DOOR ALLERLEI INSTANTIES WORD BEVESTIGD

Ouders waren al geruime tijd weg uit Nederland ook bij de autoriteiten zeggen zij dat wat jeugdzorg heeft gedaan mag niet en is niet rechtsgeldig maar waarom kan een Rechter de wet omzeilen terwijl er bewijzen overal van zijn dat er niets voorlag tegen de ouders en dat de kinderen uitstekend verzorgd zijn door ouders wat word bevestigd door jeugdzorg mag je niet emigreren met je kinderen wat is dit voor een raar land waar recht geen recht meer is dit moet maar eens groot in het nieuws staan want dit gaat tenkoste van drie schatten van kinderen ouders en familie
MISSCHIEN KAN DE BUITENLANDSE PERS MIJ HIER BIJ HELPEN IK MIS DE KINDEREN ZO LIEF VROLIJK EN WEL OPGEVOED EN NU ONTVOERD DOOR INSTANTIES EN NIEMAND DIE JE HIER BIJ HELPT ZIJ ZIJN SLACHTOFFER VAN FOUTEN DIE WORDEN GEMAAKT DOOR DE RECHTERS DIE NIETS TOETSEN EN WAAR DE WET GEEN BETEKENIS MEER HEEFT
IK HEB ALTIJD GELOOFD IN DE WET EN HUN RECHTERS NU HEBBEN ZIJ DIE DRIE KLEINE MEISJES GROOT LEED AAN GEDAAN DOORDAT EEN INSTANTIE DE RECHTER HEEFT VOORGELOGEN BEWIJZEN ZIJN ER HIER VAN FOUTEN DIE WORDEN GEMAAKT MAAR MAAK ZE DAN WEER IN ORDE
KINDEREN WILLEN NAAR HUIS EN SMEKEN HIEROM WEET U HOEVEEL PIJN DIT DOET OM EEN KIND ZO TE ZIEN LIJDEN


Geplaatst door: van dijk | 29 aug 2012 17:27:04

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.