« Rechtbank Oost-Brabant | Hoofdmenu | CSI in Oost-Brabant »

30 januari 2013

Onder bewind

Sinds een paar weken kunnen bezoekers aan ons paleis van justitie in ’s-Hertogenbosch of ons gerechtsgebouw in Eindhoven het blad Rechtspraak in de hal meenemen. Het is een nieuw tijdschrift waarin diverse aspecten van de rechtspraak worden belicht. Zo is er in het eerste nummer aandacht voor lekenrechtspraak, de opleiding voor rechters en twitteren in de rechtszaal. Ook wordt een bijzondere rechter uitgelicht: de douanerechter.

In de eerste aflevering komt mijn collega Mariëtte Kobussen eveneens aan het woord. Zij is kantonrechter in Eindhoven en vertelt in het blad onder meer over de avond over bewindvoering die zij verzorgde bij epilepsiecentrum Kempenhaeghe in Sterksel. Bewindvoering is een facet van de rechtspraak waarvan ik nagenoeg niets weet en waarschijnlijk velen met mij. Daarom draag ik het stokje deze keer over aan Mariëtte Kobussen.

 Kantonrechter en bewindszaken
Als kantonrechter krijg je in bewindszaken met veel verschillende situaties te maken. Ik benoem een bewindvoerder als ik van oordeel ben dat iemand niet in staat is zijn eigen financiën te regelen. Dat kan het geval zijn als iemand veel schulden heeft en er zelf niet meer uitkomt. Het gebeurt ook als iemand door een geestelijke aandoening niet (meer) in staat is zijn geld te beheren. Denk daarbij aan een Alzheimer-patiënt of aan iemand met het syndroom van Down.
Voordat ik toekom aan het benoemen van een bewindvoerder, houd ik een zitting. Natuurlijk krijgt degene die onder bewind wordt gesteld daarvoor een uitnodiging. Voor mensen met een verstandelijke beperking kan dat een grote schrik zijn, getuige de veelgehoorde opmerking: “Hoezo moet ik naar de rechter? Ik ben toch geen boef?!”

 Vanaf het moment dat de bewindvoerder benoemd is, gaat hij over iemands centen en bepaalt hij waaraan de inkomsten worden uitgegeven. Hij legt daarover rekening en verantwoording af aan mij. Voor uitgaven boven 1.500 euro moet een bewindvoerder mij eerst toestemming vragen. Over de aanschaf van een paar schoenen geeft hij achteraf verantwoording.

Veel mensen blijven hun leven lang onder bewind. Iemand met schulden komt vaak alleen voor opheffing van het bewind in aanmerking als blijkt dat de schulden zijn afgelost en hij er blijk van heeft gegeven dat hij met geld heeft leren omgaan.

 Ik besef steeds goed dat ik als kantonrechter met kwetsbare mensen te maken heb. Als ik iemand onder bewind stel, betekent dat een ingrijpende beperking van zijn rechten, ook al gebeurt het vanuit de idee iemand te beschermen. Ik weet dat lang niet iedereen beseft hoe ingrijpend een onderbewindstelling is.
 Ik tref namelijk regelmatig mensen in de zittingzaal die denken dat de bewindvoerder de problemen voor ze oplost en dat ze zelf gewoon op de oude voet kunnen doorgaan met hun leven. Zij klagen dan bij mij op zitting dat ze te weinig geld krijgen van de bewindvoerder en begrijpen niet dat ze moeten bezuinigen en soms echt op een houtje moeten bijten om rond te komen met het beschikbare geld.

 Soms vind ik het werk best lastig. Ik kan namelijk goed begrijpen dat je als ouders je kinderen bijvoorbeeld eens iets extra’s wilt geven. En ik leef ook mee als iemand door een echtscheiding met grote schulden achterblijft. Het ontroert me als ik een ouder echtpaar zie verschijnen waarvan de een dement aan het worden is en niet meer begrijpt wat er aan de hand is, terwijl de ander liefdevol en geduldig blijft uitleggen waarom ze bij mij op de zitting zijn. Dan realiseer ik me eens te meer dat we allemaal in die situatie terecht kunnen komen.
Gelukkig is mijn werk meestal heel dankbaar, want uiteindelijk zijn mensen blij als ze met begrip worden ontvangen en hun zaken (eindelijk) goed geregeld worden.

Posted by Brabants Dagblad on januari 30, 2013 at 02:24 nm | Permalink

Reacties

Ik hoef deze paleis niet te zien ik zie liever het Koninklijke Paleis.Rechters gedragen zich als bescherm heren/vrouwe over de maatschappij.

Geplaatst door: S | 15 mrt 2013 09:51:17

hallo. ik zit al ruim 13 jaar onder de bewind. me eerste bewindvoerder, heeft fouten gemaakt. dus geen schonen lei, nu naar zoveel jaar,(me 6de) heb ik nu een goeien bewindvoerder. ik zit nu een halfjaar in een soort project van de wsnp. duurdt ook drie jaar. dus met al en al heb ik er 15 jaar er in gezeten. is er nu geen rechter die zeg. :mevrouw u zit er nu al zolang er in. u krijg een schonen lei:dat ik maar een jaartje er onder blijf.en dan een schoen lei. ik heb al 13 jaar geen schuldengemaakt. en ik woon samen met me zoon van 16 jaar.

Geplaatst door: elly | 12 mei 2013 21:30:36

Geachte mr. L de Klerk,
Mijn moeder is in sept.2010 overleden(nu twee en een half jaar geleden). Mijn zwager is afwikkelingsbewindvoeder vanaf de dag zij is overleden. Hij heeft nu tussen tijds geen verantwoording sfgelegd waar wij wel om hebben gevraagd. Wat wij weten is, dat bv. betalingen a/d belasting van 2005 t/m heden nog niet zijn voldaan. Navraag bij de belasting is, dat de belastingdienst beslag kan leggen bij de erfgenamen en niet bij de testamenter-executeur. Is dat wel juist? terwijl hij zijn zaken niet regeld.
Een rechtzaak temaken is voor ons te duur en rechtsbijstand komen wij niet in aanmerking, daar wij net boven de grens zitten. 1.Kan de rechtbank hem tussentijds om rekening en verantwoording vragen?
2. Als ik een rechtzaak wil aangaan, mag(kan) ik dat zonder advocaat doen? 3. Wat indeze is de oplossing.
Graag uw reaktie
M.vr.gr. H.Spoor.

Geplaatst door: h.Spoor | 19 mei 2013 12:55:16

@Spoor de Belasting zal nabestaanden ter verantwoording stellen,mevr Liek is Strafrechter uw vraag ligt bij verkeerde rechter ,u moet bij Bestursrechter zijn..Een zaak kost altijd geld of het strafzaak of civiel is griffie etc.Het is voor de laatste ouder toch heel zinvol om een testament te maken, omdat daarin vermeld kan worden wie verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de nalatenschap.
Een executeur-testamentair kan alleen nog maar bij testament worden benoemd, niet meer bij codicil. Als er geen executeur-testamentair benoemd is, zijn alle erfgenamen uitsluitend gezamenlijk bevoegd.Om de nalatenschap af te kunnen wikkelen, de eventuele schulden te betalen en het resterende bedrag aan de erfgenamen uit te betalen, is aan te raden dat er een executeur-testamentair wordt benoemd en liefst ook een z.g. afwikkelingsbewindvoerder. Deze kan naast de taken van de executeur-testamentair ook de bevoegdheid hebben om de verdeling tot stand te brengen.
Deze bevoegdheid moet uitdrukkelijk in het testament worden vastgelegd.

Goede redenen om een testament te maken kunnen derhalve onder meer zijn:
• benoeming van een executeur-testamentair
• benoeming van een afwikkelingsbewindvoerder, die een verdeling van de nalatenschap tot stand kan brengen
• bepaling dat alles wat de erfgenamen uit uw nalatenschap ontvangen, niet valt in enige gemeenschap van goederen, dus privé bezit blijft
• opnemen van legaten waarbij bepaalde zaken aan iemand worden toegewezen, al dan niet tegen inbreng van de waarde
• opnemen van legaten in geld, bijvoorbeeld aan goede doelen
• afwijking van de wettelijke regeling van het erfrecht:
o wanneer de erflater gehuwd is of een geregistreerd partner en een of meer kinderen achterlaat, krijgt de achterblijvende partner alle bezittingen en moet deze de schulden voor zijn of haar rekening nemen, terwijl de kinderen alleen een vordering in geld krijgen, die in het algemeen pas opeisbaar is bij het overlijden van de laatste ouder
o wanneer de erflater ongehuwd is en geen geregistreerd partner of kinderen heeft, zijn de broers en zussen en ouders van de overledene de wettige erfgenamen
• bepaling dat eventuele stiefkinderen of kleinkinderen ook erfgenaam zijn
• regelingen als er minderjarige kinderen erfgenaam zijn
• benoeming van een testamentair voogd over minderjarige kinderen .

Geplaatst door: Selime | 23 mei 2013 10:40:43

Bewind kan ook overbodig zijn. Wij weten nu wat het zeggen wil. Het kost veel geld en hoop extra werk voor de zorgverleners.
Moeder (Alzheimer) is onderbewind geplaatst zonder dat er schulden waren.
Mijn zus en ik zorgen nu 2,5 jaar, 24 uur per dag voor onze moeder met Alzheimer,
Wij wonen bij haar in huis. Alles ging redelijk goed (wij betaalde mee aan haar verzorging) tot mijn broer bij de kantonrechter onderbewind had aangevraagd. Hij wilde inzage in de financiën vanwege wantrouwen. Bij hem gaat het om het geld niet om mijn moeder. Wil ook niets met mijn moeder te maken hebben.
Bij het Kantongerecht moesten wij alleen aantonen waarom mijn broer geen bewindvoerder mocht worden. Mijn zus en ik hebben 3 volmachten van mijn moeder waarvan 1 van een notaris. De volmachten telden niet omdat mijn moeder de volmachten niet meer kon verdedigen terwijl in de volmachten staat:
bij wilsonbekwaamheid, wij alles konden regelen.
Uitleg van onze advocaat of de rechter kregen niet. Waarom de volmacht niet telt, hoe onderbewind werkt of wat het bewind kost.
Aan ons is geen financiële inzage gevraagd door de kantonrechter.
Mijn moeder moest onderbewind. Mijn broer en wij krijgen geen inzage meer in de financiën. Alleen de bewindvoerder en 1 keer per jaar de kantonrechter, hebben inzage in de financiën van mijn moeder. Terwijl mijn broer het bewind had aangevraagd om inzage te krijgen.
Het enige wat onze advocate melde, dat het bij ons niet zo streng zou zijn omdat er geen schulden waren. Mijn moeder is onderbewind geplaatst bij een bewindbureau dat is aangesteld door het kanton, kosten €2300,00 per jaar, wat mijn moeder mag betalen en ten koste gaat van haar verzorging. Mijn moeder draaide elk dubbeltje 2 keer om en nu wordt het weggegeven aan een vreemde, geld dat voor haar verzorging zou moeten dienen, geld dat van haar is.
Mijn moeder krijgt € 75,00 leefgeld per week. Van dit geld kunnen wij haar niet de verzorging geven die zij nodig heeft. Als je onderbewind geplaatst wordt is dit niet alleen een ingrijpende beperking voor de onderbewind gestelde maar ook een ingrijpende beperking voor de zorgverleners. Wij hebben er een enorme stresspost bij gekregen doordat we voor alles een aanvraag moeten indienen en bonnetje moeten bewaren, kopiëren, opsturen, controleren voor vergoeding, vaste lasten controleren of die wel betaald worden en of er geen schulden ontstaan bij de bewindvoerder want die schulden mag mijn moeder dan ook nog gaan betalen.
Ik vind het een schande hoe er met de rechten van de mens zo omgegaan kan worden.
De rechters oordelen verschillend en de bewindvoering is ook een dubieuze onderneming.
Want eenmaal onder bewind is altijd onderbewind. De werkdruk van een zorgverlener is al hoog genoeg. Bewind kan ook de druppel zijn die de emmer over doet lopen waardoor er niet meer gezorgd kan worden. Laat de zorgverleners met rust, de werkdruk is al hoog genoeg. En dit gebeurt in een tijd waar verzorgingshuizen sluiten en het kabinet wil dat we zelf voor onze ouders gaan zorgen. Ondersteuning geven aan zorgverleners zou respectvoller zijn dan zoals bij ons het geval. Want degene die het onderbewind had aangevraagd hoeft er totaal niets voor te doen, dat komt als extra werk voor de zorgverleners. In een verzorginghuis moeten de mensen alle financiën inleveren en krijgen ze €200,00 zakgeld.
A.u.b denk goed na voordat u iemand onderbewind plaats zoals bij ons is gebeurt.
Er zijn ook ander manieren om de financiën te controleren.

Geplaatst door: tilly de groot | 9 jul 2013 01:17:07

Geachte H. Spoor,

Een notaris is deskundige in erfrechtzaken. Het is daarom goed eerst de notaris om advies te vragen. Als u vindt dat de nalatenschap niet goed wordt afgewikkeld, kunt u naar de kantonrechter. Daarvoor hoeft u geen advocaat in te schakelen.
Het testament bepaalt veelal de verantwoording en de verplichtingen van degene die het testament uitvoert. Die persoon kan uitgebreide bevoegdheden hebben gekregen, maar er is gewoonlijk wel een informatieplicht aan de erfgenamen. Het voldoen van schulden van de erflater is in ieder geval een taak voor de uitvoerder van het testament.

Geplaatst door: Lieneke de Klerk | 12 jul 2013 17:34:38

Dag Tilly de Groot,

Dank u wel voor uw bericht. Ik zal de reactie doorzetten aan mijn collega's die bewindszaken behandelen.

Geplaatst door: Lieneke de Klerk | 12 jul 2013 18:38:05

hallo mvr.
wij als broers en zus hebben een vraag betreft onze moeder,ze staat onder bewind sinds 3 jaar de rede hier voor is alzheimer,ze deed voor ze dat had elk jaar diverse schenkingen financieel.
maar nu ze sinds 3 jaar onder bewind staat is dit maar 1500 euro per jaar,mijn vraag is mag dat meer per jaar ,of moet dit dan per kwartaal.
en de vraag is ze gaat naar een gesloten afdeling binnen een maand.
ze staat er financieel goed voor nu naar wordt zometeen leeg gezogen omdat ze meer dan 20000 euro spaargeld heeft,kan ze nu een gift doen aan ons drie kinderen waardoor ze onder die limiet komt en daar geen belasting technische aan heeft?
we hopen op reactie al vast bedankt zover.

Geplaatst door: brunekreeft | 7 dec 2013 16:33:18

Geachte mevrouw,

Ik kom dit toevallig tegen op internet.
Ik heb een vraag.
Ik heb geen schulden,terwijl ik in de bijstand zit.
Ik ben een normale moeder van 2 kids.
Nu heeft mijn stiefmoeder mij in haar testament onder bewind gesteld bij iemand die ik nauwelijks ken.
Kan dat zomaar als er niks met je aan de hand is?
Niemand begrijpt er iets van.
Ik ben ook erg boos...er is met niemand hierover gesproken.
Hoe kan ik hier onderuit komen?
Hoor het heel graag van u.

Met vriendelijke groet

Geplaatst door: Y.holleman | 2 apr 2014 00:20:43

Geachte mevrouw Holleman,

Uit uw reactie maak ik op dat uw vraag mogelijk te maken heeft met een testamentair bewind. Deze vorm van bewind is een andere dan waar de blog over ging.

Ik kan op uw vragen alleen een algemeen antwoord geven. Als er sprake is van een testamentair bewind kan door de erflater worden bepaald dat degene die zijn/haar erfenis krijgt daarvoor onder bewind komt te staan. Dat betekent dat die persoon niet zonder toestemming van een bewindvoerder over die erfenis kan beschikken. Met uw specifieke vragen verwijs ik u naar het Juridisch Loket. Op de website www.juridischloket.nl kunt u de contactgegevens en locaties vinden.

Geplaatst door: Lieneke de Klerk | 4 apr 2014 16:49:21

Ik heb ook een vraag

Mijn moeder heeft een bewindvoerder (zij is dement)
Is het de taak van de bewindvoerder om haar sieraden t.w. enkele duizenden euro's te laten registreren bij het kantongerecht?

Geplaatst door: Gre | 9 apr 2014 09:14:39

Geachte mevrouw Gre,

Een bewindvoerder dient bij het begin van het bewind een inventarisatie en een beschrijving te maken van alle bezittingen en inkomsten van een rechthebbende (dat is degene die onder bewind staat: in dit geval uw moeder). Eventuele sieraden horen daar ook bij. De genoemde beschrijving moet naar de kantonrechter worden gestuurd. Daarnaast moet de bewindvoerder ieder jaar een rekening en verantwoording opstellen over alle inkomsten en uitgaven. Daar hoort dan ook weer een opgave van de bezittingen bij. Meer algemene informatie over bewind kunt u vinden op rechtspraak.nl: http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Uw-situatie/Onderwerpen/curatele-bewind-mentorschap/Pages/default.aspx

Geplaatst door: Lieneke de Klerk | 16 apr 2014 08:42:00

Als bewindvoerder van mijn dochter kreeg ik een brief van de rechtbank dat ik toestemming aan de rechter moest vragen voor het besteden van bedragen groter dan 1500 euro. Alle folders en regels nagekeken en kon dit nergens vinden. In welke wet staat dat dan?

Geplaatst door: Frans | 21 mei 2014 19:55:16

Geachte heer,

Er is vanaf 1500 euro inderdaad toestemming van de kantonrechter nodig, zoals volgt uit landelijke richtlijnen over meerderjarigenbewind. Deze richtlijnen zijn gezamenlijk door kantonrechters opgesteld en zien onder meer op de taken van de bewindvoerder. U kunt deze informatie vinden op rechtspraak.nl (zie artikel 6 onder B):
http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-kantonrecht/Richtlijnen%20kantonrechtspraak/Documents/Aanbevelingen-meerderjarigenbewind.pdf
Mocht u nadere vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met het bewindsbureau van de rechtbank.

Geplaatst door: Lieneke de Klerk | 31 mei 2014 10:20:23

Hallo
ik sta nu 8j onder bewind en beheergroep
Nu denk ik t zelf te kunnen regelen
schulden ben ik al 5j kwijt
Dus mijn vraag is
kan ik uit de bewind en beheer stappen
t meot wel via n rechter
maa zou dit kunnen
t lijkt mij dat t weer tijd word om zelf
alles te doen
Dank U
Will

Geplaatst door: Will | 7 okt 2014 12:30:53

Hallo,
Ik bewindvoerder voor mn zus met syndroom v down en wils-onbekwaam, mag ik ieder jaar van mijn zus haar spaargeld een schenking aan mijn zussen en mijzelf doen om zo minder belasting over de rente te hoeven betalen?

Geplaatst door: wil | 22 apr 2015 00:04:15

hoi,

ik sta al ruim 8 jaar onder beschermingsbewind. ik ben erg ontvreden over de st rotonde om het zo maar te zeggen en betaal ook ong 145 euro per maand. vb ik heb in 2003 ong een lening afgesloten bij comfortcard van toen destijds 2500e ik heb zwart op wit dat die schuld al vanaf 2007 bij hun bekend was en toen zelfs nog onder de 2500 euro was en in 2012 is de schuld terug over gedragen aan st de rotonde en was toen ook ong 2400 euro. nu anno 2015 is het ineens ong 5700 euro geworden en zegt de st de rotonde dat er niet genoeg inkomsten was om het af te lossen in die tussentijd terwijl ik hier ook zwart op wit heb dat ik in die 3 jaar bijna elke maand extra leefgeld kreeg van 50 tot zeker 200 euro! ligt het nou aan mij of is dat echt raar? zo zijn er nog meer vb maar goed... nu wil ik mijn vader als bewindvoerder aanstellen maak ik een kans denkt uw?

mvg kelvin

Geplaatst door: kelvin | 28 apr 2015 07:58:38

Dag Wil,

Voor het doen van schenkingen heeft u altijd een machtiging van de kantonrechter nodig. De kantonrechter keurt het doen van schenkingen met het enige doel om minder belasting te hoeven betalen, in het algemeen niet goed. Voor meer informatie over de voorwaarden waaraan een schenking moet voldoen, kunt u de "Aanbevelingen meerderjarigenbewind" raadplegen op www.rechtspraak.nl. Mocht u nadere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het bewindsbureau van de rechtbank waar het bewind loopt.

Geplaatst door: Lieneke de Klerk | 28 apr 2015 10:13:20

Dag Kelvin,

Ik begrijp uit je reactie dat je graag een andere bewindvoerder zou willen, omdat je vindt dat de huidige bewindvoerder het niet goed doet. Ik kan daar alleen in zijn algemeenheid iets over zeggen. Het is mogelijk de kantonrechter bij wie het bewind loopt te vragen om de bewindvoerder te ontslaan en je vader te benoemen. Je legt aan de kantonrechter uit waarom je dat wilt. De kantonrechter zal de mening van de bewindvoerder vragen en dan een beslissing nemen op je verzoek. Of de kantonrechter inderdaad de bewindvoerder zal ontslaan en je vader zal benoemen, hangt af van allerlei omstandigheden. Meer algemene informatie over bewind is te vinden op rechtspraak.nl: http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Uw-situatie/Onderwerpen/curatele-bewind-mentorschap/Pages/default.aspx

Geplaatst door: Lieneke de Klerk | 1 mei 2015 09:49:31

hoi iedereen iklas juli verhalen en wat erg en wat fijn dat julie geen hoop op geven
ik heb ook in het verleden een bewindvoerder gehad die met mijn geld van door is gegaan en niemand die mij wilde geloven en ook de politie keek me aan die roep maar wat,maar niet zit ik wel na 3 zurre jaren weer met een bewindsvoerder en ik mach blij zijn ik rond dit jaar af
alleen roep zij jah je ben september klaar maar wij sparen tot december voor je,
weten julie hoe na lang het duurt dat ze je leven weer in je eigen hadden legen?
ik heb het nu wel gehad en wil gewoon verder.
verder wens ik idereen veel moed toe.
groetjes
sandra

Geplaatst door: sandra | 16 jun 2015 22:15:18

Geachte mevrouw Sandra,

Ik begrijp dat u een bewindvoerder heeft en u vraagt mij hoe lang het bewind nog blijft duren.
Als u wilt dat het bewind wordt opgeheven, moet u daarover eerst overleggen met de bewindvoerder. Dan kunt u de rechter die het bewind heeft ingesteld, vragen het bewind op te heffen. De rechter zal altijd vragen wat de bewindvoerder daarvan vindt. De rechter heft het bewind pas op, als het bewind niet meer nodig is. Het bewind is ingesteld om een bepaalde reden en er moet wel wat zijn veranderd. Is er bijvoorbeeld sprake van schulden, dan moeten meestal de schulden zijn opgelost en er ook garanties zijn dat er niet direct weer schulden ontstaan. In dat geval kan het zo zijn dat degene die onder bewind staat, moet leren budgetteren (leren met geld om te gaan en daaronder valt ook sparen voor toekomstige en grotere uitgaven).
Maar wellicht doelt u op een ander soort bewind. Iemand in de wettelijke schuldsanering heeft ook een bewindvoerder. Dat is een andere bewindvoerder dan de beschermingsbewindvoerder waar het in de blog over gaat. Daar gelden andere regels. Mocht u daarover vragen hebben, dan kunt u die vragen altijd aan uw bewindvoerder stellen of bij het Juridisch Loket.

Geplaatst door: Lieneke de Klerk | 3 jul 2015 14:41:52

wat is het gevold als ik zelf rekeningen ga betallen
erwijl in onder beschermings bewind sta ?

Geplaatst door: eer | 23 sep 2015 21:36:49

hallo ik heb even een paar vragen dat is wij heb geen schulden meer mag de bewindvoering dan nog de kinderen beslag in houden??? en de twee vraag is is de bewindvoering verplicht om te sparen voor jou met een bedrag van €5000.00 wand ze geef aan dat ze verplicht is aan de rechter dat het wettelijke was staat klopt dat kan ik niet terug vind op het net
wand wij zitten nu al dan +/- 15 jaar er al in en zo drie jaar geen schulden heb
graag even wat info er over of u ons meer kan over vertellen hoe dit nu zit

Geplaatst door: harry broekhuis | 28 sep 2015 18:03:36

Dag meneer of mevrouw Eer,

Als je onder bewind staat, is het meestal zo dat diegene alleen leefgeld krijgt en daarvan boodschappen doet. De bewindvoerder is verantwoordelijk voor de betaling van de andere rekeningen en hij is degene die daartoe bevoegd is. Dat kan hij doen voor zover er geld op de rekening staat. Het is niet de bedoeling dat degene die onder bewind staat ook rekeningen gaat betalen, want dan kan er verwarring ontstaan en raakt de bewindvoerder het overzicht kwijt. Een bewind kan alleen slagen als iemand samenwerkt met de bewindvoerder en zich aan de afspraken houdt. Mochten er problemen zijn met de bewindvoerder waar je samen met hem niet uitkomt, kun je die voorleggen aan de kantonrechter.

Geplaatst door: Lieneke de Klerk | 30 okt 2015 17:16:32

Geachte Mr.de KLerk

Ik heb een vraag aan u, wij hebben twee "pleegkinderen" als ruim 5/6 jaar. De beide kinderen zijn net als moeder
psychisch gehandicapt. De kinderen staan sinds 2014 onder OTS en vallen onder de William Schrikker groep.

Moeder valt onder bewindvoering, houdt het dan ook in dat de kinderen onder bewindvoering vallen.

Mvg. Ivonne Bennink

Geplaatst door: Ivonne Bennink-Benink | 4 nov 2015 15:23:40

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.