« Op zoek naar de waarheid? | Hoofdmenu | Wie volgt? »

10 april 2013

Tongzoenarrest

Als rechter spreek ik recht in de zaken die aan mij worden voorgelegd. Ik lees de stukken die in het dossier zitten en betrek daarbij de relevante wet- en regelgeving. Ik mag natuurlijk geen beslissingen nemen die in strijd zijn met de wet. Maar soms is een wetsartikel niet duidelijk, of is niet helder hoe ik een bepaald wetsartikel in een concrete zaak moet interpreteren. Dan raadpleeg ik een studieboek en kijk ik wat andere rechters in vergelijkbare situaties hebben geoordeeld. Wat de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, vindt is daarbij altijd leidend. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik het met de beslissingen van de Hoge Raad heel af en toe helemaal niet eens ben.

Een voorbeeld. Alweer vijftien jaar geleden besliste de Hoge Raad dat als je iemand dwingt tot een tongzoen, je kunt worden veroordeeld voor verkrachting. Ik heb met die uitspraak altijd moeite gehad. In het dagelijks leven denk je immers bij een verkrachting niet meteen aan een tongzoen. Maar de Hoge Raad oordeelde toen dat onder de juridische term ‘verkrachting’ elke vorm van seksueel binnendringen wordt geschaard. En daar valt de tongzoen ook onder.

Die uitspraak van de Hoge Raad betekende de afgelopen jaren voor mij dat als ik wettig en overtuigend bewezen vond dat een verdachte iemand met dwang een tongzoen had gegeven, ik hem voor verkrachting veroordeelde. Zoals gezegd, had ik daar wel moeite mee. En ik was zeker niet de enige rechter. Toch is het belangrijk dat rechters zich neerleggen bij het oordeel van de Hoge Raad: in gelijke gevallen moet gelijk worden geoordeeld. Dat dient de rechtszekerheid. De persoonlijke mening van een rechter doet er daarbij niet toe.

Onlangs was er ineens een grote ommezwaai. Vorige maand besliste de Hoge Raad namelijk dat een gedwongen tongzoen niet langer geldt als verkrachting. Dat gebeurde nadat een advocaat in een procedure voor de Hoge Raad het onbegrip over de beslissing van de hoogste rechter wederom aan de orde stelde. Tot een ieders verrassing erkende de Hoge Raad nu dat er veel kritiek bestond op zijn eerdere uitspraak en dat het bestempelen van een tongzoen als verkrachting in strijd is met het algemene spraakgebruik.

Door deze koerswijziging heb ik als rechter voortaan een nieuwe leidraad, en toevallig eentje die veel beter past bij mijn rechtsgevoel. Overigens betekent dit niet dat iedereen nu ongestraft een ander een tongzoen kan opdringen. Laat dat duidelijk zijn. Het valt vanaf nu alleen onder een andere strafbepaling, namelijk die van de aanranding. Daarop stelt de wet een minder hoge maximumstraf.

Posted by Brabants Dagblad on april 10, 2013 at 06:12 nm | Permalink

Reacties

Dus houdt in wet aanpassen om strafverhoging op betreffende delict ,aanranding is ongewenst intiem zijn met iemand het net zo erg kan zijn als verkrachting.Verkrachting staat maximal 12 jr en voor aanranding maximaal 8 jr ,meestal gaat hievan bij goed gedrag 2/3 uitzitten komen ze pakweg over 4 bij aanranding en -6 bij verkraching op vrije voeten.Daar schiet de maatschappij niet veel mee op.Gelijke straffen en volledig uitzitten.Geen geknuffel.

Geplaatst door: Selime | 12 mei 2013 01:39:51

Opvallend dat een tongzoen als "minder erg" dan verkrachting wordt gezien ondanks het feit dat veel mensen een tongzoen veel intiemer vinden dan penetratie. Juist om deze reden is het vaak dat binnen de prostitutie tongzoenen onmogelijk is.

Mijn inziens is het gevoel van het slachtoffer veel belangrijker dan een technisch verhaal over binnendringen van het lichaam. Recht moet gesproken worden vanuit wat het slachtoffer is aangedaan en vanuit het gevoel van het slachtoffer. Het psychologisch effect dient te worden bestudeerd door psychologen en niet door rechters vooraleer een rechter kan beslissen dat een tongzoen minder erg is dan geslachtelijke penetratie.

"Ik heb met die uitspraak altijd moeite gehad." is een persoonlijk gevoel welke niet mag meespelen in uw beslissing, alleen door deze uitspraak zal elke OvJ u moeten wraken als een zaak als deze aan u wordt voorgelegd. U zelf zal van lef getuigen als u in een zaak als deze uzelf zal wraken.

Er is voldoende literatuur binnen de psychologie die de door u genoemde motivatie tegen spreken. Een rechter mag zijn gevoel laten meespreken maar mag zeker zijn gevoel niet de leidende factor laten zijn. Als rechter dient u onafhankelijk en niet vooringenomen een zaak die u wordt voorgelegd te beoordelen op objectieve feiten.

Geplaatst door: J4A | 20 aug 2013 15:34:41

Dus de gevallen waarin dan "onterecht" mensen werden veroordeeld (mits daar uiteraard sprake van was van gevallen), krijgen hiervoor "genoegdoening" mag men aannemen als burger van Nederland?
Het kan toch niet zo zijn mevrouw dat "omdat dan een mening ineens veranderd" van een Hoog Rechtscollege het hoogste, blijkt dat de daarvoor veroordeelden onterecht veroordeeld zijn en niks aan die oude zaken wordt "verbetert"?
Ik vraag me verder in alle ernst af, of alleen da aan de orde is in strafrecht.....
Hoeveel zaken zonder waarheidsvinding vinden plaats in Familierecht?
Allemaal dus.
Want daar bestaat geen waarheidsvinding. In tegenstelling tot wat de burger wordt voorgespiegeld soms.
Het lijkt mij veel verstandiger dat rechters in familierecht bij "twijfels over feiten" voordat in gezagskwesties wordt "beschikt" eerst gedegen onderzoek doen c.q. waarheidsvinding plaatsvindt zeker als dat door belanghebbende(n) wordt verzocht-gevraagd..
Vandaar de vele ellendezaken zoals nu aan de orde zal blijken...
Arme arme kinderen.

Geplaatst door: Lb.Koppenol | 13 sep 2013 08:51:48

Net als andere rechters neem ik kennis van andere uitspraken (van onder meer het gerechtshof en de Hoge Raad). Daarmee houd ik rekening bij het behandelen van een zaak; mijn persoonlijke gevoel of mening doet er zoals aangegeven niet toe.

Ik schreef in mijn blog 'Een beter beeld' dat waarheidsvinding het doel is van de strafrechtzitting. Al eerder vroeg een lezer mij of dat niet ook geldt voor civiele zaken. Het antwoord op die vraag is: ja en nee. Zie daarvoor mijn blog 'Op zoek naar de waarheid'.

Geplaatst door: Lieneke de Klerk | 8 nov 2013 15:38:06

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.