« Klare taal | Hoofdmenu | Gratie »

14 juni 2013

Speciaal voor ouderen?

Voor jongeren onder de achttien jaar die met justitie of de rechter in aanraking komen bestaat het jeugdstrafrecht. Een journalist stelde mij laatst de vraag of er niet ook speciale straffen voor oude verdachten, zeg tachtigplussers, zouden moeten komen. Want, zo redeneerde hij, het is toch voor een tachtigjarige extra moeilijk om bijvoorbeeld een celstraf uit te zitten? Ik kan daarin wel iets meevoelen, maar ik geloof niet dat ik een voorstander ben van het invoeren van een ouderenstrafrecht.

Laat ik voorop stellen: Het komt zelden voor dat ik een oudere verdachte moet berechten. De meeste verdachten die ik in de zittingzaal voor me krijg, zijn mannen tussen de twintig en veertig jaar. Een tijd geleden behandelde ik een zaak met een veel oudere verdachte. Het openbaar ministerie verdacht de man van ergens in de zeventig ervan zijn vrouw om het leven te hebben gebracht. Het was een trieste zaak, ook voor de verdachte zelf.

Toen ik hem in de zittingzaal zag, zat hij inmiddels zo'n drie maanden vast in voorlopige hechtenis. En hij had het daar erg moeilijk. Nu zal niemand het aangenaam vinden om opgesloten te zitten, maar voor hem was het extra zwaar en dat begreep ik. Hij vond namelijk totaal geen aansluiting bij de andere gedetineerden. Want ook de gevangenissen worden voornamelijk bevolkt door mannen in de leeftijd tussen twintig en veertig jaar. Ik had met de man te doen, maar we hebben hem wel een gevangenisstraf opgelegd. De rechtbank vond dat een passende straf.

Laat ik toch eens filosoferen. Als je een strafrecht zou hebben dat speciaal gericht is op ouderen, bij welke leeftijd moet je dan de grens leggen? De grens voor het jeugdstrafrecht ligt (nu nog) bij achttien jaar. Dat is geen willekeurig gekozen leeftijd, maar heeft onder meer te maken met de ontwikkeling van het menselijk brein.

Kun je zo’n grens ook bij ouderen trekken? Sommige mensen vertonen op hun zestigste tekenen van dementie, terwijl er ook krasse knarren van bijna negentig jaar zijn zoals mijn vader. En als je mensen het strafbare feit niet helemaal kunt toerekenen, dan biedt het reguliere strafrecht toch ook middelen om in te zetten?

Je kunt een oudere verdachte immers -net als alle andere verdachten- psychologisch of psychiatrisch laten onderzoeken om te kijken of hij de reikwijdte van zijn handelen heeft kunnen overzien. En als duidelijk wordt dat iemand verminderd toerekeningsvatbaar is, heb ik daar als rechter rekening mee te houden bij de strafbepaling.

Nee, ik denk dat het reguliere volwassenenstrafrecht voldoende mogelijkheden biedt voor deze leeftijdscategorie. Waar ik me wel iets bij kan voorstellen is dat er aparte afdelingen voor ouderen worden ingericht waar zij hun celstraf kunnen ondergaan. Misschien is dat nog eens een onderzoekje waard?

Posted by Brabants Dagblad on juni 14, 2013 at 08:30 vm | Permalink

Reacties

Beste passende straf is voor een bejaarde vervroegd in bejaardenhuis zetten met levenslang enkelband

Geplaatst door: Selime | 24 jun 2013 00:47:21

Er zijn geen grenzen van strafbare feiten dus ook geen leeftijdsgrens en afschaffen dat jeugdstraf en berecht ze als volwassenen ,het delict die een jeugd begaat is gelijk aan een een feit die een volwasssen begaat,dit houdt in dat Teeven kan beginnen met Masterplan binnen Justitie om iedereen gelijk te straffen geen matsen en fratsen.Maatchappij is harder dan u als rechter het erover denkt vroeger was broodwinning primaire men had geen tijd voor strafbare feiten,heden ligt alles op schoot van Laptop tot Ipad alles is in huis men heeft verveling en dat brengt frustratie men zoekt uitlaadklep in strafbare feiten en dat vindt men in drugs,wapen en strafbare feiten dat maakt spannend testestron en adrenaline stijgt en dat dient door Justitie in toom gehouden te worden ze de spanningen in te snijden en niet door 5 gam wettelijk toestaan en met vergunningen wapens toestaan.Te beginnen bij Masterplan van Teeven Politie dient opgeschoond te worden namelijk alle rotte appels uit Justitie verwijderen ,drugs gebruikende agenten ontslaan en ''schone agenten ''in dienst nemen met corruptie en drugsgebruikende agenten in hen vrije tijd los je georganiseerde misdaad nooit op en zijn criminelen je voor!Ik als undercoer en in dienst van Ben Zuidema 007 aan Justite mijn grootset Masterplan te beginnen opschonen van Justitie ,dit houdt in Mensen goed screenen vóór in dienst nemen en Verklaring omtrent gedrag overbrengen zonder betaling corruptie,en geen drugs toestaan in gevangenissen in ruil voor geld dat minder betaalde cipiers doen.Justite dient officieren,Politiefunctionarissenen agenten goed screenen en zorge dat ze niet in zee gaan met georganiseerde misdadigers voor geld.Politie treedt tegen strafbare feiten en als een agent in zijn vrije tijd drugs gebruikt is dat in strijdt met zijn handhaving dus verva;t zijn functie als Politie!

Geplaatst door: Selime Undercover | 24 jun 2013 01:00:36

Moto''Je bent nooit te oud voor een strafbare feit'' .Niemand is gezond die met Justitie in aanraking komt ,''je bent pas gezond als je aanraking met Justitie voorkomt''!Psych/ologen/iaters die het toereken vatbaarheid toetsen zitten dus dik naast ,iemand die georganiseerd misdaad keer op keer recidivist is nooit onderzocht wordt terwijl een iemand die 1 delict begaat door zijn psyche meteen al gestempeld wordt waar blijft de straf voor een gezonde recidivist dan?Levenslang indien men deze georganiseerde delinquent niet onderzoekt verwijderen van maatschappij.Wat heden nooit gebeurt die mensen lopen na enkele jaren gevangenisstraf vrij rond met de volgende delict.Iemand die ontoerekenvatbaar is krijgt levenslang Tbs en een gezonde recidivist loopt na enkele jaren de straat op ,Justitie dient hierin echter verandering in te brengen.Recidivisten geroganiseerde misdaad nóóít meer loslaten!

Geplaatst door: Selime Undercover | 24 jun 2013 01:16:49

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.