« Gratie | Hoofdmenu | Aan de slag als rechter-commissaris »

31 juli 2013

Een bijzondere zaak

Omdat ik al heel erg veel moet lezen voor mijn werk, schiet het lezen van een boek er doordeweeks nogal eens bij in. Een vakantie is voor mij dan ook een goede tijd om een inhaalslag te maken. En aangezien ik niet over een e-reader beschik, sleep ik altijd een hele stapel boeken achter me aan, waarheen we ook gaan.

Deze vakantie zat in de stapel ook het boek De Breuk van advocaat Gerard Spong. Een boek dat hij schreef over een van zijn opmerkelijkste zaken. Het gaat over een arts die verdacht werd van het vermoorden van zijn echtgenote.

Ook voor mij was dit een bijzondere zaak. Ik was namelijk een van de drie rechters die de zaak bij de rechtbank behandelden. Het bijzondere aan de zaak zat ‘em met name in - zoals Spong het kernachtig verwoordt - “het buitengewone en op onderdelen ronduit bizarre feitencomplex”. De feiten in deze zaak waren inderdaad bepaald niet alledaags. En voor ons als rechters bleek deze zaak ook niet eenvoudig te kraken. Was er nu wel of niet sprake van een breuk in het strottenhoofd van het slachtoffer?

Wat ons oordeel was zal ik hier niet vertellen want dan is het minder leuk om het boek te lezen. De nieuwsgierigen kunnen de uitspraak vanzelfsprekend wel vinden op www.rechtspraak.nl.

Ook al weet ik natuurlijk precies hoe de rechtbank en later het gerechtshof hebben geoordeeld, toch bleef het voor mij interessant om te lezen hoe Spong deze zaak als advocaat heeft aangepakt. Alleen al om die reden zou het verplichte kost moeten zijn voor elke strafrechter en officier van justitie.

Niet over nacht ijs
Teleurstellend vond ik de beschouwing van de verdachte aan het einde van het boek. Hij schrijft daar dat het de rechterlijke macht niet te doen was om de waarheid, maar dat vooraf al werd uitgegaan van zijn schuld. Ik bestrijd dit ten zeerste. Van een bij voorbaat vaststaande schuldigverklaring was absoluut geen sprake. Ik kan naar eer en geweten zeggen dat wij bij ons oordeel zeer nauwkeurig hebben gewikt en gewogen en daarbij alle standpunten van de officier van justitie en die van de advocaat uitvoerig in raadkamer hebben besproken. Uiteindelijk hebben wij geoordeeld zoals wij hebben gedaan.

Een van mijn dochters heeft De Breuk inmiddels ook gelezen. Zij was erg onder de indruk van al het werk dat Spong in de verdediging van zijn cliënt had gestoken. Hij werd daarbij overigens zeer geholpen door zijn cliënt, die was afgestudeerd in de medicijnen. Ook om die reden was het denk ik voor hem een opmerkelijke zaak.
Als mensen mij wel eens vragen naar zaken mij het meest zijn bijgebleven, moet ik ook altijd aan deze zaak denken. Nu kan ik de vragenstellers verwijzen naar dit boek.

Posted by Brabants Dagblad on juli 31, 2013 at 01:08 nm | Permalink

Reacties

Dit zaak over Bebe Paña die door Nuenense Arts is vermoord,heeft betreffende arts ook nog een tweede Filipijnse vrouw Beth Urbi vermoord ,deze man was Psychisch niet in orde heeft het op Filipijnse vrouwen gemunt.Ik denk eerder dat E.Ten Winkel zelf overspannen was dan B.Paña.Afschuwelijk om zoiets te begaan ,en zijn broer is eigenlijk wel mede-plichtig gezien het lijk in zijn huis is gevonden,de Arts zal niet in zijn eentje het lichaam daar hebben verborgen.Nu er artikel 12 Procedure tegen hem is hopen dat hij nooit vrijkomt deze man zal nog meer slachtoffers maken.Filipijnse seriemoordenaar.12 jaar?Van mij mag deze neparts voor levenslang voor 2 moorden.

Geplaatst door: Selime 007/KGB | 1 aug 2013 12:15:47

Geachte mevrouw De Klerk,
Ik waardeer het zeer dat u in uw kwetsbare positie een blog voor het publiek wil schrijven. Wat mij echter stoort is uw vaste reageerder, Selime met of zonder achtervoegsel. Ergens beweert deze persoon zelf jurist te zijn maar het gebrekkige taalgebruik en storend misbruik van leestekens laat mij daaraan twijfelen. Het doet afbreuk aan de kwaliteit van uw artikelen. Kunt u niet de moderator van de krant verzoeken deze onzin tegen te houden? Misschien dat er dan anderen met meer zinvolle bijdragen wel een reactie plaatsen.
Ik vind uw uitleg over hoe u uw werk ziet verhelderend. Ik ben nog niet zo zeker dat ik u als rechter zou willen als ik verdachte zou zijn.
Dank u wel,
Frank Lakwijk, Indonesie

Geplaatst door: Frank Lakwijk | 12 aug 2013 16:01:54

Het is natuurlijk uw goed recht om in uw vakantie te lezen wat u wilt. Blijkbaar kunt u toch uw werk niet helemaal lolaten gezien de keuze van het boek dat hebt gelezen. Zeker de moeite waard dat wel.
Misschien mag ik een suggestie doen voor uw volgende vakantie. Het boek De Gevangene van John Grisham. ik verzeker u dat dit boek ook stof tot nadenken geeft.

Geplaatst door: wim | 14 aug 2013 20:38:17

Beste mevrouw de Klerk ,ik vindt het nergens opslaan wat Lakwijk schrijft als het hem stoort ,schrijft hij toch geen reactie wat heeft hij hier te zoeken,Iedereen is vrij om op uw blog te reageren en wat hem niet bevalt hoeft hij mij niet aan te vallen wie is hij denkt hij wel?Waarom zou de moderator mijn berichten moeten tegen houden?Ik meen dat u F Lakwijk zijn bericht moet verwijderen gezien zijn bericht niet op uw blog maar op mij is gericht.Bij voorbaat dank.

Geplaatst door: Selime 007/KGB | 15 aug 2013 11:59:54


Beste mw. De Klerk,

Zoveel boeken, zoveel keuze.

Ik ben 1 Vader van 1 zoon.

Irene Zwaan, "De afwezige vader bestaat niet " is voor alle vaders en moeders

www.irenezwaan.nl

Groet Erik.

Geplaatst door: Erik | 18 aug 2013 13:23:06

Beste lezers,

Hartelijk dank voor de boekentips.

Geplaatst door: Lieneke de Klerk | 19 aug 2013 13:36:57

Mevrouw De Klerk vergeet de nodige gerechtelijke dwalingen die onze rechtspraak de laatste jaren ontsierd hebben, b.v. die van Lucia de Berk.
De opsporing heeft toen gefaald, de rechterlijke macht nog meer.
Verder straft de Nederlandse rechter voor vergelijkbare delicten strenger dan de rest van West-Europa. Zeker als de publicitaire druk hoog is, is het effect daarvan voorspelbaar.
Vooroordelen blijken de Nederlandse rechter niet vreemd, om die reden past onze rechters enige voorzichtigheid.

Geplaatst door: joop.moerkens | 23 aug 2013 22:18:00

Het boek "De Breuk" is een weergave van een aaneenschakeling van leugens en fantasieën van een verwrongen geest. Het is onbegrijpelijk dat een man als G. Spong zich zo laat ringeloren door een psychopaat en vervolgens het hem ingegeven onzinverhaal zo weet te verwoorden dat de rechters er ook intrappen. Werkelijk onvoorstelbaar. Staat tegenover dat Spong een buitenproportionele prestatie heeft geleverd door de man na twee jaar gevangenschap weer vrij heeft weten te pleiten. Dit is wat je noemt de grootste omgekeerde gerechtelijke dwaling ooit in de Nederlandse geschiedenis.

Geplaatst door: Veenbrink | 1 feb 2014 12:21:03

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.