« Lang leve de Grondwet | Hoofdmenu | Het werk van de officier van justitie »

30 april 2014

Volwassen?

Mijn dochter wordt volgende week 18 jaar. Haar stempas voor de verkiezingen voor het Europees parlement heeft ze inmiddels al binnen. Is ze nu volwassen? Niet echt, denk ik. Ze vertoont af en toe gedrag dat ik op z'n minst ondoordacht vind. Maar dankzij boeken als 'Het puberende brein' van Eveline Crone weet ik dat ik me geen zorgen hoef te maken. De hersenen van mijn dochter zijn namelijk nog volop in ontwikkeling. En daarom is bijvoorbeeld het maken van een goede planning voor de meeste adolescenten –en zeker ook voor mijn dochter- lastig.
 
Deze inzichten over de ontwikkeling van de hersenen hebben ook de wetgever bereikt. Sinds 1 april 2014 is het adolescentenstrafrecht in werking getreden. Daardoor is het mogelijk ook jongeren tussen de 18 en 23 jaar binnen het jeugdstrafrecht te berechten in plaats van via het volwassenenstrafrecht. Berechting via het jeugdstrafrecht betekent dat het belang van de jeugdige voorop staat en niet de vergelding van de daad. Er wordt veel meer gericht op een positieve gedragsbeïnvloeding om zo recidive te voorkomen. Het jeugdstrafrecht kent ook veel lagere straffen dan het volwassenenstrafrecht. De hoofdregel blijft trouwens dat 18-plussers volgens het volwassenenstrafrecht worden berecht.
Wat betekent dit nu in de praktijk? Neem de 21-jarige die vorige week werd voorgeleid door de officier van justitie. Hij werd ervan verdacht zijn moeder te hebben bedreigd en mishandeld en dat was niet voor het eerst. Bij de vordering tot inbewaringstelling gaf de officier van justitie aan dat ze vond dat het jeugdstrafrecht toegepast zou moeten worden op deze jongeman. Uit eerdere rapporten van de jeugdreclassering kwam naar voren dat het om een zwakbegaafde jongen ging met de nodige gedragsproblemen. Het was duidelijk dat hij (nog) niet goed in staat was zijn emoties te reguleren en zelfstandig beslissingen te nemen. Ik was het eens met de officier van justitie en kon op grond van het nieuwe adolescentenstrafrecht bepalen dat de verdachte zijn voorlopige hechtenis in een justitiële jeugdinrichting kon doorbrengen. Dat vond ik een veel betere plek voor hem dan een huis van bewaring.
 
Advies
In dit geval was het voor mij duidelijk dat ik het adolescentenstrafecht zou toepassen. Maar soms is het best lastig te bepalen of je op een jongvolwassene het volwassenenstrafrecht moet toepassen of juist niet. Gedragsdeskundigen kunnen de officier van justitie en de rechter daar het best over voorlichten. Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie heeft een methode ontwikkeld waarbij gestructureerd indicaties en contra-indicaties voor het toepassen van het jeugdstrafrecht nagegaan kunnen worden zodat het advies aan rechters hierover inzichtelijk gemaakt kan worden. We zullen daar de komende tijd ervaring mee opdoen.

Posted by Brabants Dagblad on april 30, 2014 at 10:08 vm | Permalink

Reacties

Beste Lieneke,

Kan de rechter dit ook zelf bepalen of kan dit louter op verzoek van de OvJ?

Met vriendelijke groet, Dustin

Geplaatst door: Dustin de Winter | 1 mei 2014 07:46:28

Dag Dustin,

Goede vraag! De wetgever heeft bepaald dat een rechter het adolescentenstrafrecht alleen kan toepassen na een verzoek van de officier van justitie.

Geplaatst door: Lieneke de Klerk | 1 mei 2014 12:39:56

Jonge criminelen tussen de 18-23 naar volwassenenSr straffen wanneer het delict zwaar gerekend kan bij milde vorm wordt JeugdSr toegepast delinquenten waarvan de IQ in verhouding met leeftijd laag ligt ,dus het leeftijd,delictsomschrijving en het gedrag bepaald in welke Inrichting een jeugdige delinquent terrecht komt.Jongeren van 16-17 kunnen als volwasseneSr gestraft worden en 18-23 JeugdSr.Gbm Maatregel.

Geplaatst door: Selime | 1 mei 2014 18:04:02

@selime: Interpunctie is ook een kunst, niet waar?

Geplaatst door: Bert | 6 mei 2014 09:43:54

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.