« Achteraf onterecht | Hoofdmenu

06 augustus 2015

Kijken in de Ziel

Kent u de televisieserie Kijken in de ziel van de NTR? Journalist Coen Verbraak interviewt daarin mensen over hun vak. In eerdere series stonden onder andere voetbaltrainers, advocaten en psychiaters centraal. Op dit moment is elke maandagavond een aflevering te bekijken waarbij in de ziel van twaalf rechters wordt gekeken. Ook een collega van mij in de rechtbank Oost-Brabant werkt mee.

De onderwerpen die ter sprake komen gaan over het werk van de rechter. Maar het aardige van de serie is dat dan vanzelf aan de orde komt wat dat werk voor de mens in die toga betekent. Rechters zien heel wat ellende en heftige zaken aan zich voorbij trekken. De kijker kijkt mee met wat dat met een rechter doet.

Als rechter moet je in je werk je eigen meningen, vooroordelen en twijfels herkennen en daar overheen stappen. Want het is onze taak om de wet toe te passen en een rechtvaardig oordeel te geven in een individuele zaak. Uit de antwoorden van de rechters in Kijken in de Ziel blijkt dat het toepassen van de wet niet altijd even gemakkelijk is.

Aardig of rechtvaardig

Tijdens de eerste aflevering kwam de vraag aan de orde of de rechters liever aardig of rechtvaardig gevonden willen worden. Eén van de geïnterviewden antwoordde dat ze door degenen in de zittingszaal vooral ook aardig gevonden wilde worden. Vervolgens barstte op onder meer de sociale media een discussie los of het nu wel zo verstandig was van die rechter om dat te zeggen; als rechter ben je er toch niet om aardig gevonden te worden!

Dat moge zo zijn, toch ben ik het niet eens met deze kritiek. Ook als je aardig gevonden wilt worden, kun je immers een rechtvaardig oordeel geven. En met een verdachte die jou aardig vindt, ontstaat bovendien sneller een gesprek op de zitting en daar gaat het natuurlijk ook om.

En laat ik eerlijk zijn. Toen ik een paar weken geleden in het Brabants Dagblad in de wekelijkse column van Marc Brink las dat een advocaat tegen zijn cliënt over mij zei dat de rechter aardig was, voelde ik mij gevleid. Zo, dat was een kijkje in mijn ziel.

Kijken in de Ziel

Posted by Brabants Dagblad on augustus 6, 2015 at 04:50 nm | Permalink

Reacties

In Nederland zijn alle rechters zó aardig dat criminelen zich gevleid voelen.Échte straffen kennen ze niet Nederlandse rechter moet het met softie beleid doen en dat is jammer het land is mede hierdoor gecriminaliseerd.Tweede Slaapkamer kan niet met échte strafrecht wetten komen allemaal zo oud als weg naar Rome.Koning Willem Alexander wilde verandering brengen met zich mee toen hij aantrad nou ik zie niks verandert in het land dan dat het als maar crimineler is geworden.Politie en Justitie zitten met handen in haren,misdaad is goed georganiseerd nu de politie & Justitie nog.
Ik vind een rechter niet aardig en heb ze nóóit aardig gevonden ze hebben oordeel geveld over mij wat moet van ze aardig vinden dat ze mij tussen 4 muren hebben gezet?ik en 4 muren is 5 ,de muren zijn je vrienden is dat aardig ?
Ik heb liever dat ik een rechtvaardige rechter tegenkom ,mijn proces mag een eerlijk,betrouwbaar,onafhankelijk zonder belangenverstrengelingen,door zonder vriend-vriendin te zijn oordeel over mij vellen,als ik iets gedaan heb heb ik gedaan en daar vraag ik geen aardige of vriendelijke rechter voor om mijn delict vriendschappelijk te vellen.
Door in iemands ogen te kijken kijk je al in iemands ziel,als ik in de ogen van de rechter kijk zie ik poorten van de gevangenis daar kijk ik doorheen,laat hij /zij mij de hel in of vrij.
Om rechtvaardig te zijn tegenover anderen, moet men eerlijk zijn tegenover zichzelf-Jean-Jacques Rousseau!

Geplaatst door: Selime | 9 aug 2015 18:03:36

AANDACHT VOOR CDA er DENIS MAESSEN , SER LID , DIE ROL OPEIST IN FRAUDE

DENIS MAESSEN DENKT DAT HIJ BOVEN DE STRAFWET STAAT !

Beschuldigingen branchevereniging na aangifte fraude uit duim gezogen


In een reactie op de fraudeaangifte van het onafhankelijke FOCWA Garantiefonds van de schadeherstelbedrijven, heeft voorzitter Denis Maessen van de branchevereniging aan het ANP laten weten te vermoeden dat wordt getracht de aandacht af te leiden van een ooit door hem geuite beschuldiging van valsheid in geschrifte aan het adres van een voormalige secretaris van de branchevereniging die nu directeur is van het Garantiefonds.

Het Garantiefonds en haar directeur kennen geen aangifte van valsheid in geschrifte en hebben nooit iets vernomen van politie of justitie over deze beschuldiging. “De heer Maessen zuigt dit uit zijn duim. Hij beweert nu feitelijk in de media dat mijn cliënt een frivole aangifte zou hebben gedaan. Daar is geen sprake van. Het FOCWA Garantiefonds heeft harde feiten aangeleverd bij de aangifte van fraude” aldus strafrechtadvocaat Peter C. Schouten van het benadeelde Garantiefonds.

De kwestie die Maessen oprakelde heeft, volgens het Garantiefonds, te maken met de strijd die intern was uitgebroken omdat Maessen de branchevereniging wilde saneren zonder inspraak en deugdelijk sociaal plan en ontkende dat er een afspraak lag over het activeren van de ondernemingsraad. Dat viel niet goed bij diverse bestuurders en werknemers omdat de CDA-politicus Maessen als ad interim voor zichzelf een honorarium had geregeld dat ruim boven de Bakenende-norm lag en bijna vijf keer zo hoog was als de vergoeding die de vorige voorzitter per jaar ontving. Een van de bestuurders noemde dat destijds ‘onethisch declaratiegedrag’.

Maessen stelt in een bericht aan de leden en de media naar aanleiding van de fraude-aangifte ook dat juist de branchevereniging gelden van het Garantiefonds tegoed zou hebben en dat het gaat om een veel hoger bedrag dan het bedrag dat nu in de fraude-aangifte wordt genoemd. Hij lijkt daarmee te stellen dat de ongeautoriseerde betalingen een soort verrekening zijn.

Advocaat Peter Schouten: “Dit is kan worden gelezen als een bekentenis. Ten eerste betwist het Garantiefonds dat de branchevereniging nog iets van hen tegoed heeft. Ten tweede mag de branchevereniging geen ongeautoriseerde betalingen naar zichzelf uitvoeren. Dat is hetzelfde als een notaris die een greep doet uit de hypotheekgelden op de derdenrekening omdat zijn factuur nog niet is betaald. Dat mag ook niet. Ik adviseer de heer Maessen met een strafrechtadvocaat te overleggen voor hij dit soort uitlatingen in de krant doet.”

Geplaatst door: henk | 20 mrt 2016 15:31:21

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.