« Het Ravensteinse smaldeel | Hoofdmenu | Niet op míjn dak! »

04 april 2012

In de spreekkamer

Roffelsen“En? Nog gescoord?”, wilden mijn collega’s weten toen ik dinsdag terugkwam van een fietstochtje naar Megen. Het grapje sloeg op de zeer opvallende persconferentie die ik zojuist achter de rug had: de aftrap van het project Goal!

Nee, die aftrap was niet op het sportpark van de plaatselijke voetbalclub Ulysses, maar op een steenworp afstand daarvan: in de praktijk van de Megense huisarts Jan Roffelsen. Goal! bleek helemaal níets met sport te maken te hebben, maar álles met de zorg voor kwetsbare ouderen.

Volgens wethouder Hendrik Hoeksema, die het kleine stukje tot mijn teleurstelling met de auto had gedaan, was de authentieke praktijk van de dorpsdokter de ideale locatie voor de officiële start. Immers, in het project werken huisartsen, wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs samen om ervoor te zorgen dat ouderen die een probleem hebben zo dicht mogelijk bij hun eigen woongeving steun kunnen krijgen.

Door in teamverband in de wijken en de kernen op te trekken, willen huisartsen, thuiszorg en ouderenwerk hulpbehoevende maar zorgmijdende ouderen op tijd in beeld krijgen.

Zodat er sámen met die ouderen naar een oplossing gezocht kan worden. Het liefst in hun bestaande woonsituatie en altijd uitgaande van de mogelijkheden die de kwetsbare senioren zélf nog hebben. Voordat er duurdere en ingrijpender oplossingen nodig zijn.

En aangezien de Megense huisarts een van de kartrekkers is van het project, wat was er logischer dan de persconferentie op locatie te houden, in zíjn prakijk?, bedoelde Hoeksema te zeggen. En dus puilde de prachtige maar kleine spreekkamer van de dokter uit met allemaal mensen die voor de gelegenheid hun broek aan mochten houden.

Mensen van het Megense Goal!-team natuurlijk, maar ook anderen van Rigom, thuiszorg, zorgverzekeraar en gemeente. Voor de verslaggever restte slechts een krukje, waardoor zijn aantekeningen nóg meer op hanenpoten leken dan anders.

Waar staan nu precies die letters van Goal! voor, wilde ik aan het slot van de bijeenkomst, toen Roffelsen al op het punt stond de taart aan te snijden, nog weten. Goede Ouderenzorg, Alomvattend in de eerste Lijn, zei de huisarts.

Rigom-baas Eric Dirkx bleek echter zijn eigen invulling te hebben: “Nee, want het gaat niet alleen om de eerstelijnszorg, maar ook om de nuldelijns.”

Een typisch geval dus van dat eerst de term is bedacht, en daarna pas de verklaring ervoor.

Nou ja, what’s in a name? Als het project maar scoort.

Posted by Dan Wildeman on april 4, 2012 at 08:29 vm | Permalink

Reacties

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.