« Petje af, petje op | Hoofdmenu | Een naar mannetje »

03 oktober 2012

Het hart eruit

Ze zouden zo de politiek in kunnen, die Conrad Sommerdijk en Marc van Baast. De directeur van de school in Overlangel en zijn baas van de overkoepelende stichting Optimus, hebben zich deze week net zo betrouwbaar getoond als Roemer, Rutte, Wilders en Samsom. Wat het ene moment een onbespreekbaar punt is, is het volgende moment een vaststaand feit. De Antonius Abt bestaat nog 2 jaar en gaat dan dus toch dicht, ondanks alle eerdere beloften.

In februari 2011 verzekerde Marc van Baast me in zijn kantoor in Cuijk dat zijn club, waartoe 32 basisscholen behoren, er álles aan zou doen die scholen open te houden. “Ook de kleintjes zoals die in Overlangel, Macharen, Deursen en ’t Oventje”, zei hij letterlijk. Optimus had dat zelfs vast laten leggen in de meerjarenvisie, die tot 2016 zou lopen. En waarom? Dat had te maken met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Optimus. “Onze scholen behoren tot het hart van die kernen”, besefte hij.

Woorden van diezelfde strekking tekende onze correspondente Kitty Schaap in februari van dit jaar nog op uit de mond van Conrad Sommerdijk. De directeur van de Bogaard in Ravenstein had de Antonius Abt in Overlangel inmiddels onder zijn hoede genomen, hetgeen past in het nieuwe beleid om niet elke basisschool zijn eigen schoolleider te geven.

Sommerdijk prees uitvoerig alle voordelen van zo’n kleine school, die ooit 125 leerlingen had geteld en nu nog maar 32. De directeur verzekerde dat ondanks dat geringe aantal het voortbestaan niet bedreigd werd: “Ik vind dat we hier moeten blijven. Sluit je Antonius Abt, dan ruk je het hart uit het dorp.”

Dat laatste gaat nu dus toch gebeuren.

Hebben wij reden om streng te zijn voor Sommerdijk en Van Baast? Niet echt he. Want volgens mij is er sprake van dat de oprechte wens van de twee heren keihard is ingehaald door de realiteit. Dat er steeds minder kinderen geboren worden in dorpjes als Overlangel was natuurlijk al bekend, maar dat de krimp zo hard zou toeslaan…. Van Baast en Sommerdijk hebben het misschien wel zien aankomen, maar nog niet durven toegeven. Tot afgelopen maandag dus.

Het is ook niet niks als je je ongelijk zo moet erkennen. Zeker als je de omstandigheden niet in de hand hebt en je er feitelijk weinig aan kunt doen. Maar het zorgt er wel voor dat ik de volgende keer als een directeur stelt dat zíjn school hoe dan ook open blijft, mijn wenkbrauwen zal fronsen.

De ouders in Macharen, Deursen en ’t Oventje weten nu dus ook waar ze aan toe zijn. Of beter gezegd, dat weten ze dus niet. 

Posted by Dan Wildeman on oktober 3, 2012 at 12:18 nm | Permalink

Reacties

Beste Dan,

Ik vind het niet terecht om Emile Roemer in één adem te noemen met Rutte, Wilders en Samson. De SP is inmiddels een brede partij die graag regeringsverantwoordelijkheid wil dragen. Daarom hebben we ook een daarbij passend verkiezingsprogramma gemaakt. Bij mijn weten heeft Roemer zich daar tot nu toe keurig aan gehouden. Kun je van die andere heren niet zeggen.

Misschien is het een idee om het recente verkiezingsprogramma van de SP eens te lezen.

Geplaatst door: Adrie | 3 okt 2012 23:56:33

@Adrie Geerts. Adrie, er was toch iets met de pensioenleeftijd? 65 is geen 65 meer? En dat is nog voordat de SP door andere partijen echt serieus wordt genomen en als onderhandelingspartner verkiezingsbeloften moet inslikken. Zoals de andere 'heren' al meermalen hebben gedaan en zullen blijven doen.
Overigens heb ik de link naar het SP-programma die je had achtergelaten verwijderd. Dat zal ik ook met andere links doen. Om de zaak in de hand te houden, ben ik de enige die op dit blog links naar andere sites plaatst.

Geplaatst door: Dan Wildeman | 4 okt 2012 09:26:46

@Adrie,

Uiteraard kan de SP haar programma handhaven. Dit zouden ze echter zeker niet kunnen als ze een coalitie aan zouden moeten gaan. Een coalitie behelst nu eenmaal geven en nemen. Alleen in de oppositie kun je je eigen programma tot het eind blijven verkondigen, zoals bij de SP nog steeds is gebeurd.

Geplaatst door: Wouter | 4 okt 2012 09:55:36

De bakker, de slager, de groenteman, en dan nu de school. Langzaam maar zeker verdwijnen de voorzieningen uit de dorpen. Jammer? Ja natuurlijk ! Maar, demografische ontwikkelingen zijn onverbiddelijk en je kunt beter anticiperen, dan tegen beter weten in, je blijven verzetten. Ik snap de worsteling van de heren van Optimus wel, maar ze nemen nu hun verantwoordelijkheid voor kwaliteitsbehoud van onderwijs in dit deel van onze gemeente. Daar heeft iedereen baat bij.

Geplaatst door: Gé Wagemakers | 4 okt 2012 11:40:34

Mooie zin, dat de oprechte wens van deze heren keihard is ingehaald door de realiteit. Dit geldt ook voor veel wensen van politieke partijen. Een school is belangrijk voor leefbaarheid in een dorp, maar kwalitatief goed onderwijs is belangrijk voor de hele maatschappij. Hoewel ik de ontwikkeling zeer betreur, kunnen ze haast niet anders.

Geplaatst door: Frank den Brok | 4 okt 2012 22:38:23

@Gé: Slager en groenteman in Overlangel? In welk jaar? Wel verdwenen de bakker en de industrie in de laatste vijftig jaar.

Geplaatst door: Wouter | 5 okt 2012 10:08:12

@Wouter: Ik heb het over het verdwijnen van de voorzieningen in de dorpen in het algemeen. Niet specifiek over Overlangel.

Geplaatst door: Gé Wagemakers | 5 okt 2012 11:07:05

Het schoolbestuur neemt een moedig besluit en trekt de stekker uit de school. Iedereen begrijpt het en schijnt het te accepteren.
Wat zou er gebeurd zijn als een gemeenteraadslid of wethouder met zo'n voorstel was gekomen ?
Volle tribunes bij de gemeenteraad ? Spandoeken ? Schande ?
Leefbaarheid in het geding ? VDG op achterste benen ?
Nee, Conrad en Marc zouden als politici zijn afgemaakt.
Beide heren zitten prima op hun plek en weten wat ze moeten doen, hoe betreurenswaardig ook. Wordt hopelijk niet vervolgd.

Geplaatst door: Joop van Orsouw | 5 okt 2012 12:48:59

Ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat Toon Jaspers, mede-initiatiefnemer van de startersgroep de Asboom, van deze recente ontwikkelingen rond de basisschool in Overlangel vindt. Op deze manier wordt het verdwijnen van kleine gemeenschappen wel onherroepelijk.

Geplaatst door: Tiny Romme | 8 okt 2012 13:33:33

Dag Tiny De enkele jaren geleden overleden schooldirectrice Gerda van der Sluijs ligt nu te wentelen in haar graf. Dit was haar school zoals een moeder over haar kinderen waakte zo bestierde ze haar school. Het leerling aantal was na het samengaan van schoolbesturen geen hard sluitingsgetal meer. Maar Gerda vocht voor haar school en haar leerlingen uit Overlangel Neerloon en Keent die bijna alle de H. Antonius Abt school bezochten. Een enkel kind ging naar Ravenstein maar dat had meer met km te maken. Mij wordt voorgerekend dat 23 leerlingen nu elders de basisschool volgen waardoor de krimp extra hard aankomt. Een klein rekensommetje leert dat 32+ 23 55 leerlingen oplevert! Jammer natuurlijk er is natuur vrij schoolkeuze,dat moet je respecteren. Maar jammer blijft het wel! Ook OKSV kampt met verminderde toeloop en werkt al intensief samen met Herpinia. Starters vragen zich nu af of De Jas/Asboom als woonomgeving toekomst heeft! Prachtig plan trouwens. Prachtig wonen maar de school komt nooit meer terug! Zeer jammer groot minpunt voor de leefbaarheid!

Geplaatst door: Toon Jaspers | 10 okt 2012 23:41:50

Ik vind dat we niet moeten somberen. Wonen in de kleine kernen heeft grote voordelen: rust, ruimte, sociale contacten, gemeenschapszin. Dankzij auto, goede fietspaden, internet en sociale media kun je volop participeren in het maatschappelijk leven in de rest van de wereld.
En inderdaad, wonen in kleine kernen heeft ook wat nadelen. Zoals een beperkte keus uit sportverenigingen en geen basisschool om de hoek. Maar kijken we naar de stad, dan zijn er heel wat ouders die een school of sportclub om de hoek hebben en toch menen hun kroost met de auto naar een school of club in een andere wijk te moeten brengen. Of die in een andere wijk ligt of 3 km verderop in Herpen of Ravenstein maakt qua reistijd niets uit.

Er is één ding waar de gemeente wel een duidelijke verantwoordelijkheid heeft: zorgen dat ouderen of jongeren niet gedwongen hun dorp hoeven te verlaten omdat er geen geschikte woonruimte is of geen goede zorg. Daar hebben we ons als SP Oss altijd sterk voor gemaakt en dat zullen we blijven doen. Het was dan ook met trots dat we bij het afscheid van wethouder Iding konden constaren dat in bijna alle kleine kernen gebouwd kon worden of bestemmingsplannen daartoe in een vergevorderd stadium waren. Helaas met uitzondering van Ravenstein in verband met de blokkade die er lang heeft gelegen door de uitbreidingsplannen van De Heus.

SP en CDA zitten op een lijn als het gaat over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor bouwmogelijkheden in de kleine kernen. Asboom / De Jas is daarbij een mooi voorbeeldproject met dank aan Toon Jaspers.

Geplaatst door: Adrie | 18 okt 2012 11:00:02

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.