« Sint Anna (2) | Hoofdmenu | Cremeren »

05 april 2013

Herrie

Gerjo Gloudemans van buurtschap 't Mun vertelde dat hij op een mooie lentedag nooit eens een normaal gesprek kan voeren in zijn achtertuin, zoveel herrie en lawaai komt er van motorsportcircuit Nieuw Zevenbergen. Hij heeft er zelfs een filmpje van, wilde dat ooit op YouTube zetten, maar heeft dat uit tactische overwegingen toch niet gedaan. Gloudemans en zijn buurtschapgenoten haalden bij 83 gezinnen een handtekening op. Allemaal zijn ze de overlast van het Osse motorsportcircuit goed zat.

Zevenbergen
Motoren maken geluid. Veel geluid. Daarom liggen circuits ook nooit in een buurt waar veel mensen wonen. Dat geldt in principe ook voor Nieuw Zevenbergen. Stevig ingeklemd tussen bedrijventerrein Vorstengrafdonk, natuurgebied Herperduin en de A50. Grootste probleem is buurtschap 't Mun. De mensen daar willen maar wat graag in een rustige, groene omgeving wonen. Al jaren strijden ze tegen Nieuw Zevenbergen. De Osse politiek neemt deze zomer een besluit over de toekomst van het circuit. Het pachtcontract met de gemeente loopt in 2018 af. Vandaar.

Gebert Lucassen van GroenLinks noemde het deze week op Twitter een #hoofdpijndossier. Dat deed hij na een podiumbijeenkomst waar de voor- en tegenstanders van Nieuw Zevenbergen hun zegje mochten doen. Het ging vooral over een nieuw onderzoek naar de geluidsoverlast die omwonenden hebben. 3000 mensen werden er door de gemeente voor dat onderzoek benaderd; 1000 antwoorden kreeg Oss terug. De uitkomsten kwamen de buurt en groenliefhebbers goed uit: de geluidsoverlast is de afgelopen jaren niet minder, maar eerder meer geworden. 

Voorzitter Thijs van Kessel van stichting Nieuw Zevenbergen bleef kalm en mocht de volle zaal toespreken na zijn tegenstanders. Samen met de gemeente werkt het crosscircuit aan een masterplan dat het terrein een impuls moet geven. Geluidwallen, meer groen, betere ontsluiting, dat soort werk. Volgens Van Kessel overschrijdt Nieuw Zevenbergen nooit de geluidsgrenzen. En als de buurt op zondag de meeste last heeft van de motoren, wil hij best kijken of er dan wat minder gereden kan worden. Ondertussen is hij ook nog in een rechtszaak verwikkeld met een exploitant die dwars zit.

Het mooiste moment op de podiumbijeenkomst kwam toen iemand uit de zaal vroeg hoeveel crossers Oss eigenlijk heeft. Van Kessel wist het niet ('er zijn verschillende motorsportbonden'), maar bij hem ging het om ruim vijftig mensen. Hoeveel inwoners buurtschap 't Mun heeft, weet ik niet. Wat ik hiermee wil zeggen: al jaren buigt Oss zich over een #hoofdpijndossier dat niet meer dan (een paar) honderd mensen aangaat. En dan doe ik nog een ruime inschatting. 

Mensen, neem bovenstaande ter overweging mee als het rond de zomer weer gaat over Nieuw Zevenbergen.

Posted by Tom de Louw on april 5, 2013 at 08:42 nm | Permalink

Reacties

Toch is het een feit dat steeds meer overlast ervaren wordt, ook door de boomkap in de bossen en op Vorstengrafdonk.

Mijn ervaring is dat de crossmotoren meer herrie maken dan vroeger, vooral de Viertaktmotoren springen er bovenuit, dacht dat er afspraken over gemaakt waren met de KNVB en MON. helaas beloven deze bonden al van de jaren 80 om minder geluid te maken, helaas met negatief resultaat. Gewoon verbieden met verbrandingsmtoren te rijden, alleen nog maar elektrisch toelaten. Degene die het geluid missen kopen maar een CD/DVD met crossmotorgeluid en walkman met koptelefoon, het gaat toch om de sport toch niet om de herrie?

Geplaatst door: Akaatje | 7 apr 2013 00:28:30

Het is een REGIONAAL circuit. Mensen vanuit de regio kunnen dus in Oss hun hobby uitoefenen waardoor in hun eigen woonplaats geen overlast meer is. Zevenbergen ligt naast een snelweg en een industrieterrein in een relatief dunbevolkt gebied. Daar komt bij dat het aantal dagen waarop gebruik wordt gemaakt van het circuit beperkt is. Kortom, werken aan geluidsbeperkende maatregelen (en geen elektromotoren, belachelijk!) en wat pijnstillers verstrekken aan de meest fanatieke bezwaarmakers in 't Mun voor hun hoofdpijn.

Geplaatst door: Robert-Jan Steegman | 8 apr 2013 11:14:08

Als ik bij een circuit ga wonen, het circuit ligt er al vele jaren, moet ik niet mopperen over geluidsoverlast. Daarbij komt dat de motoren beduidend stiller zijn geworden. Toch klaagt men dan in de gemeente Landerd dat er meer overlast ervaren wordt. Een vreemde zaak met minder geluid en meer overlast.

Geplaatst door: Wouter | 8 apr 2013 12:43:30

Robert-Jan,

Wat bedoel je met een 'beperkt aantal dagen'?

Geplaatst door: Adrie | 8 apr 2013 19:33:05

@Adrie, volgens mij wordt daar niet dagelijks gereden en is het aantal wedstrijddagen beperkt.

Geplaatst door: Robert-Jan Steegman | 9 apr 2013 10:49:45

@Steegman: er wordt daar dagelijks gereden (trainingen) en er zijn het hele jaar door wedstrijden.

@Wouter: de mensen op het Mun en de oostzijde van Heesch woonden er al vele jaren voor Nieuw Zevenbergen kwam. Onzin dus dat zij niet zouden mogen mopperen. Voor relatief enkele tientallen motorsporters uit deze regio wordt er buitensporig veel lawaai geproduceerd en is zo'n 40 hectare natuur naar de knoppen geholpen.

Het zou goed zijn als de pacht - destijds heel 'dorps' in toenmalig Berghem voor elkaar gebokst - in 2018 niet wordt verlengd.

Geplaatst door: Willem | 10 apr 2013 11:29:11

Even voor de goede orde, het motorcircuit is illegaal aangelegd. Toen woonden er ook al heel veel mensen aan de oostzijde van het circuit. Deze mensen hebben van het begin af aan, "in de jaren 70", al bezwaar gemaakt tegen het circuit en de hoofdpijn deed toen ook al zeer.

Het is jammer dat bij het Geluidshinderonderzoek (DGMR) geen rekening is gehouden met de geluidshinder die recreanten ondervinden, duizenden mensen die, vooral ook in het weekend, door Herperduin en Maashorst wandelen. Jammer toch, dit is een gemiste kans, het gejammer van de recreanten zal er in de toekomst niet minder om zijn als de Ossche politiek voor het circuit op Nieuw Zevenbergen zou kiezen.

Om alleen 54 leden van het motorcircuit te behagen, kan en mag niet ten koste gaan van honderden of bijna duizend bewoners en duizenden recreanten. Het lijkt mij niet erg zinvol om motorcrossers uit andere streken en uit andere landen naar Oss te lokken om daar vervolgens geluidsoverlast te bezorgen. Deze motorcross liefhebbers kunnen het beste in de eigen omgeving gaan crossen.

Van Kessel kan het circuit Nieuw Zevenbergen wel een uithoek noemen, rond de locatie Vorstengrafdonk wonen heel veel mensen. Misschien kun je wel stellen dat het van de Ossche politiek heel onbehoorlijk is als men voor het circuit zou besluiten en de bewoners, dicht bij het circuit, binnen en buiten de gemeente Oss, en ook de recreanten te laten barsten.

Tenslotte vergeet ook niet dat er twee natuurgebieden inmiddels aan elkaar geregen worden, direct naast het circuit! Hier worden op dit moment miljoenen belastingcentjes betaald aan ecoducten, een motorcircuit past daar helemaal niet naast.

De gemeente Landerd beoogt ook een regionaal motorcircuit aan te leggen, dicht bij de luchtmachtbasis Volkel. Als dat gehonereerd wordt kan niemand meer door de Maashorst lopen zonder het geluid van de motorcross.

Naar mijn oordeel zijn er alternatieven die onderzocht moeten worden en ik zou de heer van Kessel en de gemeenteraad van Oss willen aanraden om met de gemeente Landerd samen te zoeken naar een nieuwe locatie, mogelijk dat er bij luchtbasis minder problemen te verwachten zijn.

Geplaatst door: Wil van Schaijk | 10 apr 2013 13:01:49

Zullen spannende races worden,Wil! Alle rijders gelijktijdig in eigen land laten rijden. Let wel op de tijdzones.

Geplaatst door: John Heijnen | 10 apr 2013 15:14:22

Virtueel crossen misschien. Op de spelcomputer met een volumeknop?

Geplaatst door: Gé Wagemakers | 11 apr 2013 21:01:48

Zoveel mensen, zoveel meningen...
En gelukkig mag iedereen zijn of haar eigen mening hebben, over karten, over motorcrossen, over (takke)herrie, en over al het andere wat speelt op en rond Nieuw Zevenbergen.

Maar laten we proberen die meningen te baseren op de feiten:

@Tom: Motor Cross Club Berghem (de club die op ons terrein "woont")heeft 54 leden, daarnaast maken zo'n 930 (bij de bonden MON en KNMV aangesloten) leden van de clubs uit Landerd, Boekel, Uden, Maasdonk en Bernheze gebruik van onze baan.

@Adrie: de crossbaan is slechts 3 dagen per week open: woensdag, zaterdag en zondag (en de kartbaan ook op vrijdag) en op de motorcrossbaan is 2 weekenden per jaar een wedstrijd.

@Willem: Mensen uit (het oosten van) Heesch mogen natuurlijk best klagen over ons circuit, weet echter wel dat de Heesche crossbaan (die is opgedoekt ten gunste van ons circuit) lag op de huidige plek van het bomenpark en de wijk De Hoef, dus veel dichter bij het dorp dan onze afstand tot de bebouwde kom.
En ook de voormalige baan van Schaijk is destijds overgeheveld naar Berghem.
Overigens is ons totale circuit slechts 16 hectare groot (geen 40) en in ruil hiervoor zijn 14 kleinere crossbanen gesaneerd en gedeeltelijk teruggegeven an de natuur.

@Wil van Schaijk: het oude circuit Zevenbergen (dat dichter tegen Berghem aan lag) was inderdaad illegaal aangelegd, Nieuw Zevenbergen is vergund door de gemeente.
En sorry voor mijn gebruik van het woord uithoek, maar een deel van Nederland van 40 vierkante kilometer waar slechts 80 huizen staan per kilometer kan ik nauwelijks dichtbevolkt noemen...

Geplaatst door: Thijs van Kessel | 11 apr 2013 22:13:07

Robert-Jan Steegman, doe eerst eens je huiswerk, het crossterein op sevenhills wil juist uitbreiden meer dagen en meer wedstrijden.

Een "regionaal circuit" waarom moet er dan weer een crosscircuit in Zeeland (graspeel) komen?
Wat is er tegen electrische vooertuigen, het is de toekomst of jij wil of niet.

Misschien kun je beter gaan carnavallen.

Geplaatst door: Akaatje | 11 apr 2013 23:39:33

@Thijs

Inderdaad was er al een crossbaantje ten oosten van Heesch, echter op geen enkele wijze te vergelijken met Nieuw Zevenbergen. Bovendien slechts gedoogd en tot opluchting van de bewoners in de omgeving opgedoekt.

Vervolgens gaat u gemakkelijk voorbij aan het argument dat naast de bewoners van de omgeving van Nieuw Zevenbergen ook vele duizenden recreanten veel last hebben van het lawaai dat wordt geproduceerd door Nieuw Zevenbergen.

40 Hectare was inderdaad een te ruime inschatting van mijn kant, maar bruto neemt het circuit meer dan 25 hectare in beslag en dan moet ook nog in aanmerking worden genomen dat het aanpalende bos niet meer geschikt is voor recreatie.

Bovendien: zoals al opgemerkt is de vergunning voor Nieuw Zevenbergen wel heel 'dorps' tot stand gekomen m.a.w. wat onderling handjeklap en de zaak was geregeld. Immers, het werd aangelegd op zo'n 3,5 km van de kom van toenmalig Berghem.. Het Mun op 1 km, Zevenbergen op minder dan 1 km en Heesch oost op 2 km.

Lekkere bestuurders had Berghem destijds.

Tot slot: hoeveel van de door u genoemde 14 opgedoekte en 'aan de natuur terug gegeven' crossbaantjes waren legaal?

Geplaatst door: Willem | 12 apr 2013 10:53:07

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.