« Oss sportstad | Hoofdmenu | Jan Cunen »

22 mei 2013

Fraters

Op het balkon van Diny Vissers had ik een perfect uitzicht over de voormalige tuin van de fraters. Het regende wat, zoals wel vaker deze lente, en het zag grijs. Het park lag er groen bij. Links zit de Nicolaasschool verscholen achter de bomen, recht voor me zie ik de oude mavo St. Jan. Rechts het kloostercomplex en het kantoor van bouwbedrijf Berghege. Osse historie tot en met.

Fratershof
Mevrouw Vissers snapt er niks van, van wat ze bij de gemeente met het park willen. Er moeten wooncomplexen komen en een parkeergarage. De wethouder wenst dat het park ('één van de best bewaarde geheimen van Oss') veel meer bij het centrum betrokken wordt. Het moet toegankelijker worden, voor meer mensen dan de omwonenden en de hangjeugd die er nu is. Vorige week liep ik in de stromende regen een rondje Fratershof met de wethouder, wat gemeenteraadsleden en Henk Berghege, de directeur van het bouwbedrijf dat de plannen moet gaan uitvoeren. "Die bomen zijn nog door de fraters geplant", vertelt mevrouw Vissers. Ze is trouwens niet de enige. De buurt en Nicolaasschool hebben ook grote moeite met het plan en dan met name de woontoren van tien bouwlagen en bijna veertig meter hoog. 

In de ruim 26 jaar die ik (al) in Oss heb gewoond, gewerkt en geleefd, ben ik misschien één of twee keer door de Fratershof gefietst. Dat zegt eigenlijk alles. Het is een onbekend stukje Oss en ik snap maar al te goed dat wethouder Hoeksema en bouwer Berghege daar iets aan willen veranderen. Meer Ossenaren moeten naar de oude fraterstuin, vind ik ook. Dat zo'n grote opknapbeurt moet worden betaald en dat dat geld moet komen uit de verkoop van appartementen, begrijp ik ook. Net zoals ik snap dat bewoners die jaren en jaren uit hebben gekeken op een rustig parkje, niet blij zijn met tig nieuwe woningen voor de deur. 

Ik probeer me in te beelden wat de fraters van al dit gedoe zouden hebben gevonden. Die hadden waarschijnlijk gegruwd van het idee om hun park overhoop te halen en er appartementengebouwen neer te zetten. Maar de fraters zijn er al (lang) niet meer. Het is aan de Osse gemeenteraad om te besluiten wat er met dit geheime stukje Oss gaat gebeuren. Morgenavond weten we meer, als de opiniecommissie erover praat.

Posted by Tom de Louw on mei 22, 2013 at 04:46 nm | Permalink

Reacties

Bewoners van een straat in het centrum die zich nog steeds wanen in een dorp te wonen. Een schooldirecteurtje (sorry) die niet wil dat er naast ZIJN school een woontoren komt. Zie hier in een notendop waar het aan schort in Oss: realiteitszin. De realiteit is namelijk dat als Oss een waardig tegenstrever wil blijven t.a.v. Uden, en ook wil voorkomen dat Den Bosch en andere plaatsen steeds aantrekkelijker worden om te wonen en te vertoeven, dan zal er in het centrum hard aan de weg moeten worden getimmerd. Het is alweer enkele jaren geleden dat er een ambitieus centrum plan werd gepresenteerd (Titus Brandsma sportveld, bibliotheek, Oostwal, V&D, Fratershof etc.), waar blijft het vervolg? Het opkrikken van de Fratershof inlusief woontoren zou een mooi begin zijn in elk geval!

Geplaatst door: willem | 27 mei 2013 13:24:44

Een Willempje (sorry) die reageert als een kipje zonder kopje (sorry)! Als je de argumenten tegen een onderdeel van een plan niet kent, dan is het beter om niets te zeggen!

Geplaatst door: René | 27 mei 2013 15:40:46

Wanneer iemand de tekening van de nieuwbouw bekijkt, dan ziet men dat de woontoren strak tegen de Nicolaasschool en het appartementencomplex strak tegen de Mavo St Jan niet past.
Er is niet nagedacht over het totale gebied. Er is geen visie.
Mijn voorstel is om de Mavo St Jan te slopen. ( schenking aan openluchtmuseum als het dan iets zo bijzonders is ? )Het gebouw is slechts 65 jaar oud, best karakteristiek, maar niet onmisbaar in Oss. Op deze plaats een iets groter appartementencomplex bouwen, zodat de woontoren niet meer nodig is.
Komt de aannemer toch nog enkele appartementen te kort om financieel rond te komen, geef dan deze aannemer elders in Oss de gelegenheid om wat te bouwen.
Park blij, bewoners blij, Nicolaasschool blij, aannemer blij, gemeente blij.
Wil je nog verder gaan in de omgeving ? Verplaats de Nicolaasschool naar Mavo St Jan, sloop huidige lagere school en maak op die hoek een mooie invulling met appartementen.
Dan maak je zelfs Joop blij.
Laat maar horen wat er mis is aan deze voorstellen.

Geplaatst door: Joop van Orsouw | 28 mei 2013 14:24:31

@Rene

Ik ben goed op de hoogte van de argumenten, deze zijn nauwelijks steekhoudend. Waar gebouwd wordt, daar is overlast. Kijk maar naar de aanleg van de Weg van de Toekomst. Waar het om gaat is leefbaarheid EN het op peil houden en liever nog bevorderen van de aantrekkelijkheid van het centrum van Oss. Het directeurtje zou zich eerder moeten afvragen of zijn school daar nog op de goede plek staat. De gemeente Oss heeft als taak om als het even kan op een rendabele en verantwoorde manier te zorgen voor een ontwikkeling van de stad die gericht is op de toekomst. En daar passen woontorens uitstekend in, zeker gezien de veel geringere grondoppervlakte die daarvoor nodig is.

Appartementen bouwen die - zoals de heer van Orsouw voorstelt - veel grondoppervlak kosten zou juist in het centrum waar grond schaars en kostbaar is zoveel mogelijk vermeden moeten worden.

Daarom: zo hoog mogelijk de lucht in!

Geplaatst door: Willem | 28 mei 2013 14:47:08

Als ik het goed lees, gaat Joop voor een beter en blijer Oss! We hebben een B, we hebben een B, we hebben een O, we hebben een S, we hebben een S: BBOSS! Mooie symmetrie. Esthetisch verantwoorder ook dan een groen dak, toch?

Geplaatst door: John Heijnen | 28 mei 2013 18:29:48

Goede middag, bovenstaand " Willem-verhaal" bewijst nu precies waarom ik als " directeurtje" (ik zou het bijna als Geuzennaam willen gaan gebruiken....uitleg nodig?)me veel zorgen maak over dit proces, er zijn nl veel teveel mensen bij betrokken die echt niet weten waar ze over praten! Het is niet voor niets dat ik eenieder uitnodig te komen kijken naar de plek waar de toren gebouwd zou moeten worden.Stel jezelf de vraag of er een dergelijke toren in je tuin zou komen en/of je je kind mogelijk 2 jaar lang tegen een houten schutting aan laat kijken....uitleg nodig?
Alle cynisme en gekheid op een stokje, kom maar, de koffie staat bruin!

Geplaatst door: Huub Hamers | 31 mei 2013 14:40:47

Beste Huub, ik begrijp de emotie wel, ik zou ook niet staan juichen met een dergelijke toren direct naast mijn tuin. Maar ik woon dan ook niet in het centrum en ben bovendien een permanente bewoner van mijn huis. Niet te vergelijken dus met een lagere school die 5 dagen in de week van pakweg 08.00 uur in de morgen tot 15.30 in de middag 'bewoond' is door de doelgroep, de leerlingen. Ik mag toch hopen dat je het personeel niet als belanghebbende ziet of? En dan zijn er nog de vakanties en de weekenden waarin de school niet wordt 'bewoond'.

Los van het feit dat een stad als Oss bij het inbreiden van de stad de hoogte in zal moeten - het moet immers betaalbaar blijven - zit de Nicolaasschool nu niet bepaald in een wijk waar groei te verwachten is van het aantal leerlingen, de school vist op dit moment nadrukkelijk in de leerlingen vijvers van scholen elders in de stad om de teruggang van het aantal leerlingen tegen te gaan. Ik denk toch echt dat de gemeente dit mee neemt in haar overwegingen bij de behandeling van de protesten die worden ingediend.

Geplaatst door: Willem | 31 mei 2013 16:24:40

Beste Willem, mijn laatste reactie, het moet geen oeverloos verhaal worden:
-niet naast je tuin maar erin en wel 2 m van je huis(zo zien we de afstand van school naar de toren, want dat is maar 10 m!)en 36 m hoog.
Natuurlijk zie ik het personeel als belanghebbenden (en mezelf) Denk je dat de banen overeind blijven met minder leerlingen? Wij hebben juist zo hard gewerkt om mensen in Oss bewust te maken van onze kwaliteiten die op allerlei vlakken worden erkend en beloond en als de leerlingaantallen teruglopen kost dat hun de baan! Degene die in de Raad heeft gezegd " dan moet skbo maar goed werkgeverschap laten zien en betreffende leerkrachten ergens anders plaatsen" snapt er niks van want andere scholen krimpen!
V.w.b. het vissen in de andere vijvers.......nee hoor, we zijn erin geslaagd de " vissen" bewust te maken van betere vijvers waarin ze ook waterplanten zien en veel andere soorten vis...;-)
Daarnaast is het niet zo dat we leerlingen van verder weg " halen" maar dat vele leerlingen, die vroeger voor een andere school zouden hebben gekozen, bijvoorbeeld op afstand gebaseerd nu op basis van kwaliteit en PLUSSEN, voor onze school kiezen!
Daar zijn we apetrots op! Wel apart dat je denkt dat de gemeente ons succes(?) mee neemt in haar overwegingen......Is het logisch om de oudste school van Oss, die als enige explosief groeit en daadwerkelijk PLUSSEN biedt, het onmogelijk te maken verder te gaan met het succesvolle beleid en praktijk! Wat doe je de kids aan? Wat doe je hun ouders aan? Wat doe je de PLUSSEN aan die overigens ook voo heel Oss kunne gaan werken....Nogmaals: laat je eerlijk inlichten en genieten van een prachtige school, een prachtig team en fantastische kids en hun ouders! Je zult je verbazen en meteen begrijpen waarom wij NEE zeggen tegen de woontoren!
Fijn weekend!

Geplaatst door: Huub Hamers | 31 mei 2013 17:22:35

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.