« mei 2013 | Hoofdmenu | juli 2013 »

28 juni 2013

Herperduin 2.0

De vergelijking met de ravage in Herperduin van een paar jaar geleden ligt voor de hand. Wie deze week door de Wethouder van Eschstraat rijdt, denkt dat er een orkaan voorbij is getrokken. Van de plantsoenen en struiken die er stonden, is niks meer over. Alles is weg. Wat dan overblijft, is een hoop zand dat er niet uitziet. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota, donderdagavond, uitten met name de SP en GroenLinks hun onvrede over de kaalslag. Patrice van Geffen van de PvdA maakte inderdaad die vergelijking met de bosomvorming in Herperduin.

Groenomvorming
Ik snap al die ophef echt niet. Het college van B. en W. heeft een ruime tijd geleden aangekondigd dat er bezuinigd gaat worden op groenonderhoud. Plantsoenen veranderen in gras. Dat is een stuk onderhoudsvriendelijker en daarmee bespaart Oss zo'n twee ton. Als inwoners hun plantsoenen in de straat echt zo graag willen behouden, hadden ze dat in het gemeentehuis kunnen melden. In dat geval worden de struiken niet weggehaald. Wethouder Reina de Bruijn meldde dat er veertig aanmeldingen voor binnen zijn gekomen.

Diezelfde De Bruijn gaf donderdagavond aan ook geschrokken te zijn van hoe de Wethouder van Eschstraat er nu bij ligt. Aardig hoor, van haar, maar van mij had die clementie niet gehoeven. Iedereen snapt toch dat als je struiken weghaalt, daar niet de volgende dag al een mooie strook gras ligt? Dat heeft tijd nodig, net zoals de bosomvorming in Herperduin pas na een paar jaar effect heeft. Dat het GroenLinks-verzoek om tijdelijk te stoppen met het slopen van groen door De Bruijn werd genegeerd, is niet meer logisch. Zoals D66-fractievoorzitter Frans Molenkamp zei: "Dit is gewoon de uitvoering van beleid." Kijk naar de Raadhuislaan: zo ziet straks ook de Wethouder van Eschstraat eruit.

Nog een leuk weetje: SP-wethouder Jules Iding was destijds de grote boe-man van het slopen van de bomen in Herperduin. Aan alle kanten vormden zich actiecomités die Iding duidelijk wilde maken dat het echt niet kon waar hij mee bezig was. Nu is het diezelfde SP die deze Herperduin 2.0 aan de Wethouder van Eschstraat verschrikkelijk vindt. Raadslid Mari-Anne Marijnissen had het donderdagvond over het 'slopen van groen'. "In die straat wonen bejaarden en zit de brandweer. Dan kun je niet verwachten dat de buurt de plantsoenen bij gaat houden."

Wordt vervolgd. 

Posted by Tom de Louw on juni 28, 2013 at 03:44 nm | Permalink | Reacties (5)

23 juni 2013

Jan Cunen (2)

Foto (1)We zijn inmiddels een vakantie (in Girona, een Spaans stadje vol cultuur) en een hoop gediscussieer over Museum Jan Cunen verder. In onze krant hebben we de afgelopen weken bijna elke dag wel iets over de bezuinigingen op het museum en Stadsarchief gemeld. Verhalen waarmee we hebben geprobeerd aan te geven hoe verschillende partijen die met Jan Cunen te maken hebben, denken over het plan van B. en W. om vijf ton te besparen op het museum en archief. De climax, wat onze krant betreft, ligt dinsdag in het BD-debat in De Lievekamp. Twee dagen later praat de gemeenteraad erover.

Wethouder Jan van Loon zal dinsdag voor het eerst in het openbaar ingaan op het collegebesluit over de cultuurbezuinigingen, oud-museumdirecteur Edwin Jacobs komt vertellen waarom Jan Cunen moet blijven, ambtenaar Danielle Arends gaat zeggen hoe Sittard-Geleen omgaat met museum en archief en Joep Kemkens komt namens de Osse Industriële Kring. Een divers gezelschap, als je het mij vraagt. Dat moet ook, omdat we de voors en tegens van bezuinigen op cultuur willen laten horen. 

Dit weekend vond iemand op Twitter dat wij als krant teveel de tegenstem (lees: SP) hebben laten horen in de museumdiscussie. Daarom heb ik alle verhalen nog eens bekeken en ik kom tot een andere conclusie. Alle partijen (cultuur, bedrijfsleven, onderwijs) zijn de afgelopen weken aan bod gekomen. Dat geldt ook voor mensen die bij coalitie- of oppositiepartijen horen. Wat dat betreft hebben we dus geprobeerd om zoveel mogelijk (verschillende) personen aan het woord te laten. Zo hoort dat in ons vak. Dat neemt niet weg dat de oppositie, in dit geval de SP, GroenLinks en Red Museum & Archief, een stuk actiever is geweest. Logisch, die groep wil laten horen het niet eens te zijn met het collegebesluit.

Inmiddels is wethouder Van Loon teruggekomen op het besluit om Villa Constance te verkopen. Zo stellig als hij in het begin zei dat de museale functie van Jan Cunen verdwijnt, is hij ook niet meer. Maar dat museum en archief met vijf ton minder aan kwaliteit inboeten, lijkt me duidelijk. Achter de schermen wordt er druk gewerkt en gedacht over hoe het verder moet met de Osse cultuur. Dinsdagavond horen we daar vast meer over. Kleine zaal De Lievekamp, om 20.00 uur, toegang gratis. Zorg dat jullie er zijn. 

Posted by Tom de Louw on juni 23, 2013 at 08:38 nm | Permalink | Reacties (5)

01 juni 2013

Jan Cunen

JancunenOss staat in brand. Zowat de hele stad valt deze dagen over wethouder financiën én cultuur Jan van Loon en zijn collega-wethouders heen. Hoe halen ze het in vredesnaam in hun hoofd om te bezuinigen op Museum Jan Cunen? Het hart van de stad, noemt de SP het, zelfs de landelijke politiek mengt zich in de strijd. D66-leider Alexander Pechtold wijt het aan de zittende VVD-PvdA-regering dat het museum in Oss straks niet meer bestaat. Op Twitter is #jancunenblijft bijna trending en er zijn online al verschillende petities gestart.

Natuurlijk. Als er geld te over was en de bomen reikten tot in de hemel, dan stop je dat maar wat graag in een museum als dat van Jan Cunen. In het mooiste pand van de stad nota bene. Het trekt mensen van buiten aan en laat veel jeugd kennismaken met schilderijen en andere kunst. Toen ik op de inmiddels anders hetende Ruwaardschool zat, ging ik ook elk jaar naar het museum. Ik werd er nog rondgeleid door Edwin Jacobs. 

Maar de eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik na mijn basisschooltijd nooit meer in Jan Cunen geweest ben. Dat kan aan mij liggen, u mag mij een cultuurbarbaar noemen, maar zo zijn er veel meer Ossenaren. "Natuurlijk moet het museum blijven", riep een Osse collega donderdagmiddag op de redactie. "Hoe vaak ben je er de afgelopen tien jaar geweest?", vroeg ik. "Niet", was haar antwoord. Dat zegt alles. We vinden het in Oss allemaal belangrijk, maar maken er amper gebruik van. Jan Cunen trekt 30.000 bezoekers per jaar, veel van buitenaf, en het kost de gemeente bijna een miljoen. Oké, als je de mensen erbij telt die naar het Stadsarchief gaan, zijn het er iets meer.

De oppositie schreeuwt moord en brand. De SP laat in alle regionale en landelijke dagbladen optekenen dat de coalitie VDG, VVD, CDA en PvdA de stad kapot maakt. Een tegenvoorstel van de SP heb ik echter nog niet gehoord. Van GroenLinks of D66 ook niet. Oké, het is nog vroeg en ik gun ze wat tijd, maar ze zullen toch echt met iets fundamenteels moeten komen. De huidige coalitie maakt zich niet populair, maar maakt wel keuzes. Keuzes die niet in het sociale veld liggen. De kwetsbare Ossenaren worden gespaard. Net zoals de economie, die moet zorgen voor werkgelegenheid. Belangrijk in de crisis waarin we zitten en die nog altijd niet voorbij is. Er moet 7 miljoen bezuinigd worden. Mooier kan Van Loon het echt niet maken, mensen. 

Op donderdag 27 juni praat de gemeenteraad over de bezuinigingen. D-day, noemde museumdirecteur Bartelink het al. Dan weten we of de oppositie meer kan dan alleen maar roepen.

Posted by Tom de Louw on juni 1, 2013 at 05:15 nm | Permalink | Reacties (24)